kamu işçi maaş

Like Tree8Beğeni

Konu: Ne Zaman Emekli Olabilirim.?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  1

  Ne Zaman Emekli Olabilirim.?

  1969 doğumluyum 1991de askerlikden sonra sigotalı oldum askerliği borçlanırsam ne zaman emekli olabilirim


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  992

  Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

  Geçici Madde 81 ? (Ek: 25/8/1999 - 4447/17 md.)
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
  A) Bu Kanunun yürürlük tarihinden önce yürürlükte bulunan hükümlere göre yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olanlar ile sigortalılık süresi 18 yıl ve daha fazla olan kadınlar
  ve sigortalılık süresi 23 yıl ve daha fazla olan erkekler hakkında, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan hükümler uygulanır......
  _________________________________________________
  Diye gidiyor 506 geçici 81. Buradaki koyu renklendirilmiş kısımı nasıl buluruz?

  1949 doğumlu, 01/08/1980 de işe başlamış SSK lı için lazım.
  "Birgün ki o gün hiçbir zaman gelmeyebilir senden bir iyilik isteyeceğim o zamana kadar bunu bir hediye olarak kabul et.."

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  992

  Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

  Bu mu dur?
  _________________________________________________
  Madde 60 - (Değişik madde: 06/03/1981-2422/6 md.)

  Yaşlılık aylığından yararlanma esas ve şartları aşağıda gösterilmiştir:

  A) (Değişik bend: 23/05/2002 - 4759 S.K./1. md.) Yaşlılık aylığından yararlanabilmek için sigortalıların;

  a) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması ve en az 7000 gün veya,

  b) Kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş olması, 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4 500 gün,

  Malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şarttır.

  B) (Değişik bent: 11/12/1981 - 2564/1 md.)

  a - 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 20 yıldan beri sigortalı olarak Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerleri

  b - 50 yaşını doldurmamış olmakla beraber en az 25 yıldan beri sigortalı olarak (B/a) fıkrasında sözü edilen işyerlerinin yeraltı münavebeli işlerinde çalışan ve bu işlerde en az 4 000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeyen sigortalılar da (...) 8100 gün prim ödemiş sigortalılar gibi yaşlılık aylığından yararlanırlar.

  C) a) (Değişik alt bend: 29/07/2003 - 4958 S.K./34. md.) Sigortalı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarihten önce bu Kanunun 53 üncü maddesine göre malul sayılmayı gerektirecek derecede hastalık veya arızası bulunan ve bu nedenle malullük aylığından yararlanamayan sigortalılar, yaşları ne olursa olsun en az 15 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

  b) (Değişik alt bend: 29/07/2003 - 4958 S.K./34. md.) Sakatlığı nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış durumda olan sigortalılardan; ilgili mevzuatı uyarınca, I. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az onbeş yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 3600 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, II. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az onsekiz yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak, III. derece sakatlığı olanlar yaşları ne olursa olsun en az yirmi yıldan beri sigortalı olmak ve en az 4400 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmaları şartıyla yaşlılık aylığından yararlanırlar.

  ( Mülga paragraf : 22/01/2004-5073 S.K./17.mad)

  D) (Değişik bent: 11/12/1981 - 2564/1 md.)

  a - 50 yaşını dolduran ve erken yaşlanmış olduğu tespit edilen,

  b - 50 yaşını dolduran ve malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi çalışmalarının en az 1 800 gününü Sosyal Güvenlik ve Çalışma bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı işlerinde geçirmiş bulunan.

  Sigortalılar da (A) bendinin (a) veya (b) fıkralarında belirtilen diğer şartlara yaşlılık aylığından yararlanırlar.

  E) Sosyal Güvenlik ve Çalışma Bakanlıklarınca tespit edilen maden işyerlerinin yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerinde en az 1 800 gün çalışmış bulunan sigortalıların, bu işlerdeki prim ödeme gün sayıları toplamına dörtte biri eklenir ve toplamı, bunların Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primi ödeme gün sayısı olarak kabul edilir.

  01/04/1954 tarihinden beri yeraltı veya yeraltı münavebeli işlerde çalışmış olan sigortalılar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

  F) (Değişik bent: 29/04/1986 - 3279/2 md.; Değişik bent: 04/10/2000 - KHK/616, md.59; İptal: Anayasa M.'nin 31/10/2000 tarih ve 2000/65 Esas ve 2000/38 Kararı ile; Değişik bend: 29/07/2003 - 4958 S.K./34. md.) Bu Kanuna göre sigortalı olarak tescil edilmiş bulunanların, er olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerinin tamamını veya bir kısmını, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt sınırının talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerini tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartı ile borçlandırılır, altı ay içinde primi ödenmeyen borçlanma süreleri hizmetten sayılmaz.

  Ancak Kanunla kurulmuş bulunan diğer sosyal güvenlik kuruluşları mevzuatına göre sigortalı veya iştirakçi olanlar hakkında yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz.

  Sigortalıların grev ve lokavtta geçen süreleri, grev ve lokavtın sona ermesinden itibaren altı ay içinde kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları halinde ve bu Kanunun 78 inci maddesi ile belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak suretiyle, talep tarihindeki tutarı üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, tebliğ tarihinden itibaren altı ay içinde ödemeleri şartıyla borçlandırılır.

  Borçlandırılan sürenin karşılığı olan gün sayısı sigortalının prim ödeme gün sayısına katılır. Bu Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde, sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

  Aylık bağlanmasına askerlik, grev ve lokavt borçlanması ile hak kazanılması durumunda kendilerine, borcun ödendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanır.

  G) Bu maddenin uygulanmasında; 18 yaşından önce Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortalarına tabi olanların sigortalılık süresi, 18 yaşını doldurdukları tarihte başlamış kabul edilir. Ancak, bu tarihten önceki süreler için ödenen Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları primleri, prim ödeme gün sayılarının hesabına dahil edilir.

  H) Bu maddede belirtilen yaşlılık aylıklarından yararlanabilmek için, sigortalının çalıştığı işten ayrılması ve yazılı istekte bulunması şarttır.
  "Birgün ki o gün hiçbir zaman gelmeyebilir senden bir iyilik isteyeceğim o zamana kadar bunu bir hediye olarak kabul et.."

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  1

  Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

  26:10:1976 sigortaya giriş tarihi 33 yıllık sigortalı sürem var 3600 günden yaş beklemeden emekli olabilirmiyim 3245 günü doldurdum cevabınızı bekliyorum

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Haziran.2008
  Mesajlar
  553

  Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

  3600 gün ile 55 yaşından önce emekli olamazsınız. Mecburen beklemeniz lazım eski kanunda erken yaşlanma diye bir şey var 50 yaşında emekli olunabiliyor tabi kanun böyle diyor ama uygulamada yok.

  Kolay gelsin

  S.M.M.M.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Ocak.2010
  Mesajlar
  1

  57 Yaşımda mı 58 Yaşımda mı Emekli Olacağım

  Mecburi (Tarım) Sigortalılık Başlangıç Tarihi 01.05.1995 BAĞKUR
  Şu anda itibariyle toplam hizmet 14 yıl 8 ay 21 gün
  Doğum tarihim 22.06.1954
  Cinsiyet Erkek

  Ne zaman emekli olabileceğim.
  06.22.2010 tarihinden itibaren mi? Yoksa 22.06.2011 tarihinde mi?
  Başka bir deyişle 57 yaşımdan gün alınca mı ? 58 yaşımdan gün alınca mı?

  ASKERLİ BORÇLANMASI

  31.10.2008 tarihinden bu güne her ay pirim borçlarımı ödemekteyim. Emekli olacağım zaman askerlik borçlanması ödemem gerekecek mi?
  31.10.2008 tarihinde 13 yıl 5 ay 30 günlük borcumu toplu olarak yatırdım. Sonraki aylarda da aylık pirim borçlarımı ödemekteyim. Ancak Askerlik Borçlanması yaptırmadım.15 yılı doldurduğumda emekli olurken ayriyeten askerlik borçlanması ödemem gerekecek mi? 7. #7
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  866

  Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

  Alıntı mturgut Nickli Üyeden Alıntı
  Mecburi (Tarım) Sigortalılık Başlangıç Tarihi 01.05.1995 BAĞKUR
  Şu anda itibariyle toplam hizmet 14 yıl 8 ay 21 gün
  Doğum tarihim 22.06.1954
  Cinsiyet Erkek

  Ne zaman emekli olabileceğim.
  06.22.2010 tarihinden itibaren mi? Yoksa 22.06.2011 tarihinde mi?
  Başka bir deyişle 57 yaşımdan gün alınca mı ? 58 yaşımdan gün alınca mı?

  ASKERLİ BORÇLANMASI

  31.10.2008 tarihinden bu güne her ay pirim borçlarımı ödemekteyim. Emekli olacağım zaman askerlik borçlanması ödemem gerekecek mi?
  31.10.2008 tarihinde 13 yıl 5 ay 30 günlük borcumu toplu olarak yatırdım. Sonraki aylarda da aylık pirim borçlarımı ödemekteyim. Ancak Askerlik Borçlanması yaptırmadım.15 yılı doldurduğumda emekli olurken ayriyeten askerlik borçlanması ödemem gerekecek mi?


  Askerlik borçlanması yapmazsanız, 58 yaşı tamamlayarak (23.06.2012) askerlik borçlanması yaparsanız, 57 yaşı tamamlayarak (23.06.2011) Bağ-Kur şartları ile Kısmi Emeklilik hakkını elde edersiniz.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  2

  Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

  Merhaba
  Benim 1975 ssk başlangıcım var gün sayım 269 gün. 20 ay askerlik görevim. Bağ-kur başlangıcım 15.01.1996 hala devam etmektedir. Doğum tarihim 30.12.1957 olup, yaştan veya tekrar sigortalı olsam ne zaman emekli olabilirim ?

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2009
  Mesajlar
  11

  Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

  merhaba ustalarıma bilgilerinize ihtiyacım var ben ne zaman emeklik dilekcesi verebilirim ilk işe girişim ssk..28/07/1981 bundan sonra 01/01/1990 .dan 02/03/2000.ne bagkur 3655 .günüm bagkurdan var 01/04/2000.de bu güne kadar ssk .lı olarak çalıştım şuan ssk gün sayım ....3232 günüm var dogum tarihim..10/12/1964 benim nasıl bir yol gösterirsiniz ustalarım bilgilerinize sonsuz teşekürler ederim.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Eylül.2005
  Mesajlar
  866

  Ynt: Ne zaman emekli olabilirim.?

  Alıntı ege3500 Nickli Üyeden Alıntı
  merhaba ustalarıma bilgilerinize ihtiyacım var ben ne zaman emeklik dilekcesi verebilirim ilk işe girişim ssk..28/07/1981 bundan sonra 01/01/1990 .dan 02/03/2000.ne bagkur 3655 .günüm bagkurdan var 01/04/2000.de bu güne kadar ssk .lı olarak çalıştım şuan ssk gün sayım ....3232 günüm var dogum tarihim..10/12/1964 benim nasıl bir yol gösterirsiniz ustalarım bilgilerinize sonsuz teşekürler ederim.
  10 Aralık 2010 tarihinde emekliliğe hak kazanırsınız. 11 Aralık 2010 tarihinde istifa edip 11 ? 31 Aralık 2010 tarihleri arasında emeklilik için kuruma başvurabilirsiniz.


Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ne Zaman Emekli Olabilirim ?
  Konu Sahibi ismailtengilimoglu Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 20.Haziran.2013, 19:08
 2. Cevap: 3
  Son Mesaj : 02.Şubat.2012, 12:51
 3. Ne zaman emekli olabilirim.?
  Konu Sahibi gizem1961 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 11.Ağustos.2010, 12:09
 4. Ne zaman emekli olabilirim.?
  Konu Sahibi orhangursoy Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 05.Şubat.2010, 19:28
 5. Ne zaman emekli olabilirim
  Konu Sahibi yasak.tutku Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 04.Kasım.2009, 10:33

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36