İŞVERENLERE ÖNEMLE DUYURULUR
01/02/2010 tarihinde 17.45 ile 24.00 saatleri arasında (4/a) sigortalıları ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sigortalıların sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirimlerinin yapıldığı e-sigorta uygulamaları içinde yer alan Sigortalı İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi ve Geçici 20. Madde Sandıklarının İştirakçi Giriş ve Ayrılış Bildirgesi programlarının Kimlik Paylaşım Sistemine erişim sağlanamaması nedeniyle hizmet dışı kaldığı tespit edilmiştir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sigortalılar yönünden sigortalı işe giriş ve işten ayrılış bildirgesinin verilmesinin son günü 01/02/2010 tarihi olanlar için bu bildirimlerin 08/02/2010 tarihi saat 23.59'a kadar Kuruma yapılması halinde bildirim geç yapılmasından dolayı idari para cezası uygulanmayacaktır