kamu işçi maaş

Konu: 5510 bildirge vermememiz gerekirken verildiği tespit edilirse ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  13

  5510 bildirge vermememiz gerekirken verildiği tespit edilirse ?

  2008/12 2009/1-2-3 dönemlerde 5510 indirimden yararlandık.
  mükellefin sgk yapılandırması vardı ödemeleri geciktirince dolayısıyla iptal oldu. sgk haklı olarak bu indirimi İPTAL etmek için önce İPTAL sonra EK bildirge verin diye yazı yazdı verilmez ise 1 aylık sürede 5510 dan idari ceza uygularım dedi.

  İPTAL+EK bildirgeleri yaptım tahakkuk ettirim. borç duruma baktım ilgili dönemlere İdari para cezası işlemiş.
  2009/2 - 666 tl
  2009/1 - 666 tl
  2008/12 799 tl

  ceza kesilmemesi gerekmezmiydi!


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2009
  Mesajlar
  74

  Ynt: 5510 bildirge vermememiz gerekirken verildiği tespit edilirse ?

  sonuçta bildirgelerini iptal ettin ve yeni bildirge onayladın süresi geçmiş bildirge olarak gördüğü için idari para cezası kesmiş olabilir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  13

  Ynt: 5510 bildirge vermememiz gerekirken verildiği tespit edilirse ?

  öylede,, sgk eğer vermez isen ceza keserim diyor.. veriyorum bildirgede hiç bir değişiklik yok sadece indirim iptali... ve sonrasında ceza yiyorum.. henüz sgk ile konuşamadım mesai süreleri bitti yarın konuşacağım..

 4. #4
  ZİNDAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ZİNDAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2006
  Mesajlar
  7.146

  Ynt: 5510 bildirge vermememiz gerekirken verildiği tespit edilirse ?

  Kendi yapsaydı re' sen olacaktı.Cezalar da iki katı olurdu.

 5. #5
  T U R K O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  T U R K O Guest

  Ynt: 5510 bildirge vermememiz gerekirken verildiği tespit edilirse ?

  Forumda sadece kanun türlerinden kaynaklı iptal/asıl bildirim için ceza kesilmeyeceğine dair sgk yazısı vardı.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  992

  Ynt: 5510 bildirge vermememiz gerekirken verildiği tespit edilirse ?

  Alıntı tebliğ Nickli Üyeden Alıntı
  Daha önce Kuruma belge türü veya kanun numarası hatalı seçilerek verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerine ilişkin düzeltme amaçlı olarak yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, düzeltme ile fiili hizmet süresi zammı kazandırma hali hariç, belgede kayıtlı sigortalılar ve bu sigortalıların prim ödeme gün sayısı ile prime esas kazanç tutarının aynı olması kaydıyla, ayrıca incelemeye gerek kalmaksızın işleme alınır. Bu nitelikte verilen aylık prim ve hizmet belgelerine idari para cezası uygulanmaz.


  Alıntı ilk genelge Nickli Üyeden Alıntı
  1.5- Çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmeyen işyerleri ile sigorta prim indiriminden yararlandıktan sonra geriye yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgesi düzenleyen işyerleri hakkında yapılacak işlemler ve prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenlerin beş puanlık prim indiriminden yararlanmalarının ardından yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaşmalarının bozulması halinde yapılacak işlemler çıkarılacak olan genelge [1] ile ayrıca açıklanacaktır.

  Alıntı ikinci genelge Nickli Üyeden Alıntı
  3- Borçları, çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 . maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işyerlerinin, yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme işlemlerinin bozulmuş olması
  Kapsama giren borçları, çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış veya 6183 sayılı Kanunun 48 . maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan işyeri işverenlerinin, cari aylara ilişkin sigorta primlerinden dolayı beş puanlık prim indiriminden yararlanmalarının ardından, yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme işlemlerinin, ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemiş olması nedeniyle bozulduğu durumlarda, bozma koşulunun oluştuğu ayı takip eden aydan başlanılarak, sözkonusu borçlar ödenmediği sürece beş puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün olmadığı gibi, bozma koşulunun oluştuğu tarihten sonra 5510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte ve iptal edilen prim belgelerinin yerine Kanun numarası seçilmeksizin asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi işverenlerden istenilecek, verilmemesi halinde sözkonusu prim belgeleri Kurumca re'sen düzenlenecektir. Anılan işverenin yapılandırma kapsamında ödemiş olduğu taksitler 16/180 Ek sayılı Genelgeye göre mahsup edilmesinin ardından hesaplanan borç tutarım ödediği takdirde borcun ödendiği tarihten sonra düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak beş puanlık prim indiriminden yararlanması mümkün olabilecektir.
  Örnek 1- Kapsama giren borçlan 5510 sayılı Kanunun geçici 24 . maddesine istinaden yeniden yapılandırılmış olan (A) Anonim Şirketinin, yapılandırma kapsamındaki borcu dışında başka bir borcunun bulunmaması nedeniyle 2008/10 . aydan itibaren beş puanlık prim indiriminden yararlandığı, ancak 2009/Temmuz ayındaki son taksitini en geç 31/8/2009 tarihine kadar ödemesi gerektiği halde ödememiş olması nedeniyle yapılandırma işleminin bozulmasının gerektiği varsayıldığında, bozma koşulunun oluştuğu tarihten sonra (2009/Eylül ve sonraki aylara ilişkin olarak) 5510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte ve iptal edilen prim belgelerinin yerine Kanun numarası seçilmeksizin asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi işverenlerden istenilecek, verilmemesi halinde sözkonusu prim belgeleri Kurumca re'sen düzenlenecektir. Anılan işverenin yapılandırma kapsamında ödemiş olduğu taksitler 16/180 Ek sayılı Genelgeye göre mahsup edilmesinin ardından hesaplanan borç tutarım ödediği takdirde borcun ödendiği tarihten sonra düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak beş puanlık prim indiriminden yararlanması mümkün olabilecektir.
  Örnek 2- Kapsama giren borçları 5510 sayılı Kanunun geçici 25 . maddesine istinaden yeniden yapılandırılmış olan (B) Limited Şirketinin, yapılandırma kapsamındaki borcu dışında başka bir borcunun bulunmaması nedeniyle 2008/10 . aydan itibaren beş puanlık prim indiriminden yararlandığı, ancak anılan işverenin 2009/Ocak, Şubat, Nisan ve Haziran aylarına ilişkin taksitlerini ödememiş olması nedeniyle yapılandırma işleminin bozulması gerektiği varsayıldığında, bozma koşulunun oluştuğu tarihten sonra (2009/Temmuz ve sonraki aylara ilişkin olarak) 5510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte ve iptal edilen prim belgelerinin yerine Kanun numarası seçilmeksizin asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi işverenlerden istenilecek, verilmemesi halinde sözkonusu prim belgeleri Kurumca re'sen düzenlenecektir. Anılan işverenin yapılandırma kapsamında ödemiş olduğu taksitler 16/180 Ek sayılı Genelgeye göre mahsup edilmesinin ardından hesaplanan borç tutarını ödediği takdirde borcun ödendiği tarihten sonra düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden başlanılarak beş puanlık prim indiriminden yararlanması mümkün olabilecektir.
  Dolayısıyla, yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme işlemleri devam ettiği süre içinde 5510 sayılı Kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma verilmiş olan cari aylara ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı 5510 sayılı Kanunun 81 . maddesinin bir. fıkrasının (ı) bendi uyannca Hazinece karşılanmış olan prim tutarlarının iptali cihetine gidilmeyecektir.
  Alıntı yasa Nickli Üyeden Alıntı
  c) 86 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca verilmesi gereken belgeleri, Kurumca belirlenen şekilde ve usûlde vermeyenler ya da Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler veya belirlenen süre içinde vermeyenlere her bir fiil için;
  1) Belgenin asıl olması halinde aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin beşte biri tutarında,
  2) Belgenin ek olması halinde, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında,
  3) Ek belgenin 86 ncı maddenin beşinci fıkrasına istinaden Kurumca re'sen düzenlenmesi durumunda, aylık asgari ücretin iki katını geçmemek kaydıyla her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına, aylık asgari ücretin yarısı tutarında,
  4) Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden, hizmetleri veya kazançları Kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığı, işverence düzenlenip düzenlenmediği dikkate alınmaksızın, aylık asgari ücretin iki katı tutarında,
  idari para cezası uygulanır.
  "Birgün ki o gün hiçbir zaman gelmeyebilir senden bir iyilik isteyeceğim o zamana kadar bunu bir hediye olarak kabul et.."

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2006
  Mesajlar
  13

  Ynt: 5510 bildirge vermememiz gerekirken verildiği tespit edilirse ?

  sgk memur ile görüştüm. dilekçeniz işleme girdiğinden kesilen cezalar otomatikten kalkacak denildi.
  tşk. ilgilinize.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Beyannamelerin Verildiği Günün Tespiti Hk.
  Konu Sahibi suleyman057 Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 02.Kasım.2017, 18:16
 2. Sınırlı Yetkilerin Verildiği İç Yönerge Hk.
  Konu Sahibi oguzozcan Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 20.Ocak.2015, 11:21
 3. 5510 ve 6111 e bildirge hatası
  Konu Sahibi stonhand Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 18.Haziran.2012, 18:57
 4. Cevap: 7
  Son Mesaj : 25.Ekim.2011, 10:31
 5. Beyanneme Hangi Sıfatla Verildiği Hk.
  Konu Sahibi lebedir Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 26.Temmuz.2008, 07:55

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36