Defterini tuttugum mükellef daha önce 5084 sayılı yasa gereği %80 işveren prim indiriminden yararalanıyordu işyerinde çalışan 1 işçi şubat 2009 döneminde çıktı şubat 2010 dönemine kadar işçi çalıştırmayan işyerinin şubat 2010 döneminde işçi çalıştırmaya başlaması sonucunda 5084 sayılı yasadan doğan indirimden yararlanabilir mi sizce.