kamu işçi maaş

Like Tree33Beğeni

Konu: İşgöremezlik Belgesinin Bildirim Süreci Hakkındaki Tebliğ.!

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  401

  İşgöremezlik Belgesinin Bildirim Süreci Hakkındaki Tebliğ.!

  Rapor alan kişilerin raporlarının Raporlu oldukları süre içersinde SGK ilgili "Çalışılmadığına dair Bildirim Girişi"
  yerden girişlerinin zorunlu olduğu, süresinde girilmez ise bir asgari ücret tutarında cezai işlem olacağı söyleniyor. doğrumu ? konu hk bilgisi olan varsa yardımcı olabilirmisiniz.

  bilgi Paylaşılsa bile tükenmeyen bir hazinedir.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  165

  Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

  merhabalar
  benim uygulamam şuna kadar şöyle.işçi gelip rapor parasını almak istediğinde rapor girişini internetden yapıp evraklarınıda işçinin eline tutuşturup gönderiyorum.herhangi bir sorunla şu zamana kadar karşılaşmadım..

  Saygılarımla

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  190

  Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

  işte sorumuzun cevabı geldi
  yemediler içmediler buna da ceza getirdiler..
  bugünden itibaren geçerlidir...

  12 Mayıs 2010 Tarihli Resmi Gazete

  Sayı: 27579  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:  İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA

  DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

  GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ  Amaç  MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar ile 5 inci maddesine tabi sigortalıların istirahatli oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerine esas işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.  Kapsam


  MADDE 2 ? (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesine tabi sigortalıları çalıştıran işverenleri kapsar.  Dayanak  MADDE 3 ? (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 100 üncü ve 102 nci maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci, 40 ıncı, 120 nci ve 121 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


  Tanımlar


  MADDE 4 ? (1) Bu Tebliğ uygulamasında;


  a) Sigortalı: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamında adına kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi gereken kişiyi,


  b) İşveren: Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,


  c) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin işverenlerce internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasını sağlayan elektronik portalı,  ç) Bildirim: Sigortalıların istirahatli oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerce elektronik ortamda Kuruma gönderilen bildirimi,


  d) Hak edilen istirahat süresi: On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü,


  e) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,


  f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,


  ifade eder.


  Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi  MADDE 5 ? (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde ?İŞVEREN? menüsü ?Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi?, ?Kullanıcı Şifre Ekranı?, ?Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri?, ?Giriş? bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.


  Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi


  MADDE 6 ? (1) Bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen süre dışında gönderen işverenler hakkında Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.  Yürürlük


  MADDE 7 ? (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


  Yürütme  MADDE 8 ? (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

  Fikirler Cebir Ve Şiddetle, Top Ve Tüfekle Asla Öldürülemez. ATATÜRK

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.563

  Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

  Zorunluluk ve İPC uygulaması hayırlı olsun.. :-\

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  190

  Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

  üç kuruş rapor ücreti verecekler hem işçiyi hem işvereni uğraştırıyorlar
  Fikirler Cebir Ve Şiddetle, Top Ve Tüfekle Asla Öldürülemez. ATATÜRK

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  296

  Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

  Doğum raporu olanlarda nasıl bir uygulama yapacaklar rapor süresinin bitimini mi beklemek gerekecek ???
  Liderlik Vizyon İlan Etmek Değil<br />Onu Gerçekleştirebilmektir.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  190

  Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

  orada bir çelişki var zaten..

  rapor süresini takip eden 5 gün içinde diyor.
  ama rapor başlangıç tarihimi baz alınacak? bitiş tarihi mi baz alınacak?
  Fikirler Cebir Ve Şiddetle, Top Ve Tüfekle Asla Öldürülemez. ATATÜRK

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Kasım.2008
  Mesajlar
  296

  Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

  merhaba konu ile ilgili çalışanlara duyuru yapmak istiyorum bununla ilgili yazı şablonu hazırlayan var mı acaba paylaşabilirmisiniz.

  Tşk
  Liderlik Vizyon İlan Etmek Değil<br />Onu Gerçekleştirebilmektir.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  39

  Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

  12 Mayıs 2010 ÇARŞAMBA
  Resmî Gazete
  Sayı : 27579

  TEBLİĞ

  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

  İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA

  DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

  GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

  Amaç

  MADDE 1 ? (1) Bu Tebliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalılar ile 5 inci maddesine tabi sigortalıların istirahatli oldukları süreler için geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmelerine esas işyerinde çalışmadıklarına dair bildirimin işverenlerince zorunlu olarak elektronik ortamda gönderilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 ? (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesine tabi sigortalıları çalıştıran işverenleri kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 ? (1) Bu Tebliğ, 5510 sayılı Kanunun 100 üncü ve 102 nci maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 5 inci, 40 ıncı, 120 nci ve 121 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 ? (1) Bu Tebliğ uygulamasında;

  a) Sigortalı: Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 5 inci maddesi kapsamında adına kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları primi ödenmesi gereken kişiyi,

  b) İşveren: Sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,

  c) Elektronik ortam: Bu Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin işverenlerce internet ve benzeri ortamda Kurumun veri tabanına aktarılmasını sağlayan elektronik portalı,

  ç) Bildirim: Sigortalıların istirahatli oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerce elektronik ortamda Kuruma gönderilen bildirimi,

  d) Hak edilen istirahat süresi: On günden kısa süreli istirahatlarda istirahatın bittiği günü, on gün ve daha uzun süreli istirahatlarda onar günlük sürelerin bittiği ve son on günlük süreden arta kalan istirahat süresinin bittiği günü,

  e) Kanun: 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununu,

  f) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,

  ifade eder.

  Bildirimin yapılması ve kuruma gönderilmesi

  MADDE 5 ? (1) Bildirimin, http://www.sgk.gov.tr internet adresinde ?İŞVEREN? menüsü ?Çalışılmadığına Dair Bildirim Girişi?, ?Kullanıcı Şifre Ekranı?, ?Çalışılmadığına Dair Bildirim İşlemleri?, ?Giriş? bölümünde yer alan bilgiler kaydedilmek suretiyle sigortalılarca hak edilen istirahat süresini takip eden 5 iş günü içinde elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

  Bildirimin gönderilmemesi veya süresi dışında gönderilmesi

  MADDE 6 ? (1) Bildirimi göndermeyen veya 5 inci maddede belirtilen süre dışında gönderen işverenler hakkında Kanunun 102 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre idari para cezası uygulanır.

  Yürürlük

  MADDE 7 ? (1) Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 8 ? (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.


 10. #10
  Üyelik tarihi
  Aralık.2005
  Mesajlar
  869

  Ynt: İşgöremezlik belgesinin bildirim süreci hakkındaki tebliğ.!

  şimdiye kadar çıkartılan cezai sorumluluklar yetmezmişgibi birde bu çıktı şimdi. Kaldırılmasına yönelik ne yapılabilir. neden böyle bir zorunluluk çıkartıldı. raporlu olanlar zaten paralarını alırken bildiriliyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İşyerim Taşınıyor Bir Tebliğ Ya da Bildirim Yapılmadı
  Konu Sahibi TRicE Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 20.Eylül.2018, 17:01
 2. Kesin Mizan Bildirim Zorunluluğu Tebliğ Taslağı
  Konu Sahibi smmmkaraman Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 99
  Son Mesaj : 28.Nisan.2011, 16:49
 3. Aracılık Faal.Ve Aracı Kur.İliş.Esas.Hak.Tebliğ DeğiYap.Dair Tebliğ
  Konu Sahibi ferhat Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 22.Ekim.2009, 17:48
 4. 30/5/2007 B.K.K Hakkındaki Yorumlar
  Konu Sahibi river Forum KDV
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 31.Mayıs.2007, 22:59
 5. Seri:X No:22 BDS Hakkındaki SPK Tebliği
  Konu Sahibi karmati Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 12.Haziran.2006, 21:55

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36