Teşvik kapsamındaki belli bölgelerde uygulama var mı ve devam ediyor mu? Çalışan sayısı bakımından genel tüm işletmelerin tabi olduğu böyle bir uygulama var mı? Teşekkürler.