Şirket ortağı ve aynı zamanda müdür olan bağkur kayıtlı.Özel emeklilik sigortası mevcut.Sigortacı şahıs ve aynı zamanda bankacı bu kişinin emeklilikle ilgili yatırdığı bedelden sgk priminin düşüleceğini söylemiş.Muallakta kaldım bağkurlu bir kişinin özel emekliliğinden sgk primi düşer mi ?