6 aydan sonra raporlarda ıstenenen malülük raporunun Normal emeklilige bır etkısı olur mu ?