Sayın meslektaşlarım,
GMSİ türünden vergi mükellefi olan bir şahıs , 2007 yılında bir filmde oynayarak 26000TL gelir elde etmiştir.İlgili yapımcı şirket bu kişiye ödemeyi yaparken %20 vergi tevkifatı yapmıştır.Bu kişi de bağlı olduğu vergi dairesine giderek arızi kazanç istisna sınırı olan 15000 tl yi aştığı için yıllık gelir vergisi beyanında bulunarak, beyanda hem arızi kazançdan elde ettği hem de kira geliri olarak elde ettiği gmsi kazançlarını bildirmiştir.
1/10/2008 tarihinde sgk vergi kayıtlarında bu kişiyi yakalayarak 1/10/2008 itibariyle 4b kapsamına almıştır.
Vergi dairesi arızi kazanç beyanında bulunulduğu için bir yoklama tutarak serbest meslek kazancı faaliyeti tesis etmiş.
Bu uygulamaya binaen de sgk sürekli bir mükellefiyet gördüğünden 4b kapsamına almıştır. Vergi dairesinin uygulaması doğru mudur?
Konuyu vergi dairesiyle paylaştığımızda bizden bu sefer 2008 yılı gelir vergisi beyannamesi vermemiz istendi.Ya da verilmeme için izahat istendi.Bizde arızi kazancımız olmadığını sadece kira geliri elde ettiğimizi ve bu gelirlerin de beyan sınırı altında kaldığını içeren dilekçe verdik.
Sizin bizle sorununuz yok sgk ya gidip orada çözün diyorlar.Sgk ise ben vergi dairesinde 01/01/2007 den 1/10/2009 a kadar faaliyet görüyorum diyerek işiniz vergi dairesiyle diyor.
Bu sorunu nasıl çözebilirim fikirlerinize ihtiyacım var.

Kişi 01/04/2010 tarihinde 4b kapsamında gerçekten bir işyeri açarak girmiştir.Sağlıktan yararlanmak üzere kuruma gittiğinde 5000TL borcunu görerek bu şekilde bu durumu tespit etmiştir.