Toplam 700 çalışanın olduğu bir işyerinde işyeri hekimi çalışma süresi asgari ne olmalıdır, aylık 90 saat üzerinden kısmi süreli sözleşme yapılması uygun mudur? 90/7,5=12 gün aylık prim gün sayısı olmakta..