Yoklama sırasında siğortalı olan işçilerin işe girişlerini farklı bildirmelerinden dolayı tutulan tutanağa göre tarafımıza kesilen idari para cezasına itiraz ettiğimizde mahkemeye gidilmesi halinde İşçileirn imzaladıkları işe giriş sözleşmeleri mi geçerli olur yoksa yoklamada beyan ettikleri işe iriş günleri ve maaşlarımı geçerli olur ?

MAhkemeyi kazanma ihtimalimiz var mı yoksa mahkemeler ssk nın raporlarına göre mi karar alıyorlar?


Mahkeme aleyhimize sonuçlansa Tutulan raporlar 5.aya ( Mayıs ayına ) ait , kesilen idari para cezası 10. ayda teblğ edildi , afdan yararlanabilir miyiz ?Başlık açarken büyük harf kullanmayınız.