SGK Genelgesi, 2011/29 (Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin Usul ve Esaslar)