SGK Genelgesi, 2011/30 (4/1-b kapsamındaki maaşlarından yapılacak kesintiler)