kamu işçi maaş

Konu: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.558

  4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

  E bildirge sistemi giriş menüsüne ilgili teşvik başvuru ekranı eklenmiş. Genelge de bugün yarın çıkacak herhalde..

  E-Bildirge ekranına giriş yaptıktan sonra ?4447/Geç.10.md. Sigortalı Giriş? linkine tıklandığında uygulama ayrı bir pencerede açılacaktır. Uygulamaya sadece e-Bildirge ekranından ulaşılabilmektedir.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ocak.2011
  Mesajlar
  431

  Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

  Yalnız şimdi açtım meslek kodu uygun değildir gibi bir yazı çıkıyor şimdi bildirge vereceğim bir sorun olur mu?

  Teşvikten yararlanmadan kişinin normal tahakkuk ettirsem?
  Hayvan gibi çalış, insan gibi yaşa!  R-K

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.558

  Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

  "İşe giriş bildirgesindeki meslek kodu teşvik kapsamında değildir" uyarısı veriyor bütün meslek kodları için.Sistem henüz tam anlamıyla hazır değil galiba genelgeden sonra hazır olacak.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  1.020

  Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

  evet bendede aynı uyarıyı veriyor. Bekleyelim bakalım , ne olacak.
  Ümitsiz olmayın , Ümit SİZ olun.....

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.558

  Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

  Bir de teşvik şartlarına göre ortalama sayısı değişken olacak, yani her işe giren için işe giriş tarihinden önceki 6 ayın ortalaması alınacak.Uygulamada en zor kısmı bu galiba.  GEÇİCİ MADDE 10-

  31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.  Bu maddede belirtilen destek unsuru;

  a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

  1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için kırksekiz ay süreyle,

  2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için otuzaltı ay süreyle,

  3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için yirmidört ay süreyle,

  b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olanlar için yirmidört ay süreyle,

  c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay süreyle,

  ç) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için oniki ay süreyle,

  d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde altı ay süreyle,

  uygulanır.

  Bu maddede sayılan belge ve nitelikler nedeniyle destek unsurundan yararlanabilmek için sigortalıların sahip oldukları mesleki yeterlik, mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumları veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekir.

  Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz. Ancak ikinci fıkranın (a) bendi kapsamına girenlerin, aynı bent kapsamında yeniden işe alınmaları ve (1) veya (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve nitelikleri bu dönemde temin etmeleri halinde destekten yeniden yararlanabilirler. Bu durumda ilk yararlanma süresi, ikincisinden düşülür ve toplam yararlanma süresi en son yararlanılan destek için maddede öngörülen süreyi aşamaz.

  İşveren hissesine ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

  Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.

  Bu madde hükümleri; 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

  5510 sayılı Kanun gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği tespit edilen işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz.

  Bu maddeyle sağlanan destek unsuru, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak uygulanır.

  Bu maddede düzenlenen teşvik, 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunanlarla aynı şartlarda olmak üzere 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personeli için de uygulanır.

  Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.

  Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

  Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.?

 6. #6
  Rietveld - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Rietveld isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  3.396

  Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

  Sistem daha tam anlamıyla çalışmıyor beklemek lazım biraz daha.

  Arkadaşlar birde benim anlamadığım birşey var.Bu ortalama olayını tam kavrayamadım.Yeni aldığımız kişinin ortalamayı yükseltmemesi veya azaltmamasımı gerekiyor? Yani ortalamayı hiç etkilememesimi lazım?

  "aynı döneme ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları"
  __Emrah GEDIK__ RSA

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.558

  Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

  Teşvikten yararlanacağınız personel için işe giriş tarihinden önceki 6 ayın ortalamasının üzerinde personel sayınızın olması lazım. Örnek, önceki 6 ay (10, 9, 10, 11, 10, 11) ortalaması 10 ise, Mart ayında 1 kişi işe aldınız sayınız 12 oldu ise ortalamanın üzerine çıktığınızdan dolayı işe alınan kişi gerekli şartları taşıyorsa teşvikten faydalanabilirsiniz.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.558

  Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

  E bildirge üzerinden ilgili menüden girildiğinde inceleme aktif hale gelmiş görünüyor..
  Son altı ay içinde çalışmışsa uyarı veriyor, hizmet dökümü istemeye gerek olmayacak. Ayrıca işkurda işsizlik kaydı ve işkurun kurslarına katılımı varsa otomatik olarak teşvik sürelerini belirliyor. Mesleki yeterlilik belgesi sahibi ve mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için eğitim bilgilerini girdiğinizde işe girişindeki meslek koduyla uyuşuyorsa teşvik sürelerini bu maddelere göre ayarlıyor sistem. En sonda da faydalanacağımız kişiler için teşvik sürelerini de belirten barkodlu bir döküm veriyor. Biraz uğraştırıcı ama daha kontrollü olmuş.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2008
  Mesajlar
  109

  Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

  peki arkaaşlar benim 15.03.2011 de işe giren bir personelim var sistemden teşvik onayladım . mart ayı aylık bildirgeyi vereceğim. acaba hangi kanun kodunu seçmem lazım

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mart.2009
  Mesajlar
  41

  Ynt: 4447 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesi Sigortalı Giriş Uygulaması

  öncelikle herkese fikirleri ve paylaşımları için teşekür ediyorum.

  benimde bu konuda takıldığım yerler var turizm de çalışan personel için düz belgesi olmayan ama yaş durumları da uygun olan kişiler için nasıl bir seçim yapmamız gerekiyor.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 29 Yaş Üstü Erkek 6111 Sayılı Kanun 4447 Geçici Maddesi
  Konu Sahibi mustaaadyg Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 28.Ocak.2015, 11:43
 2. Cevap: 2
  Son Mesaj : 30.Ocak.2013, 11:50
 3. 4447 Kanunun Geçici 10. Maddesi
  Konu Sahibi ozgul35 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Nisan.2012, 08:05
 4. 4447 sayılı kanunun 9. maddesi 2010-33 sayılı genelge
  Konu Sahibi semihy79 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 28.Ekim.2010, 07:56
 5. Cevap: 26
  Son Mesaj : 07.Eylül.2010, 09:21

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36