kamu işçi maaş

Konu: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2011
  Mesajlar
  35

  6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

  Merhaba,

  6111 sayılı Yasa ile 4447 Sayılı Yasa?ya eklenen Geçici 10. madde ile getirilen teşvik uygulaması
  Teşvikle beraber, prime esas kazançlar üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarlarının tamamı(brüt ücretin en az %19,5?luk işveren payı) karşılanacak ve ayrıca 5510 Sayılı Kanunda belirtilen % 5? lik indirimden de faydalanacaklardır.

  KANUNUN AMACI
  1-İşverenleri vasıflı eleman çalıştırmaya teşvik etmek
  2-İş-kur? a kayıtlı elemanları işe almayı teşvik etmek
  3-Çalışanların meslek edinmelerini teşvik etmek, meslekleri doğrultusunda çalışmaya yönlendirmek
  4-Kadın ve genç erkek işçi (18-29 yaş arası) çalıştımayı teşvik etmek.

  TEŞVİKTEN YARARLANMADA GENEL ŞARTLAR
  1-İşe alınan sigortalının, işe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde sigortalı olarak çalışmaması gerekir (E-bildirge sitesinde otomatik olarak kontrolu yapılmaktadır)
  2- Yine aynı 6 aylık dönemde işyerinde çalıştırılan ortalama sigortalı sayısına ilaveten işe alınmış olması gerekir.(ilave istihdam şartı. Ancak ortalama personel sayısı sistem tarafından kontrol edilmiyor olabililir.Bordolardan son 6 ayın çalışanlarının ortalamasını kontrol edelim.)
  3- 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan sigortalılara uygulanabilir.
  4-İşe alınan sigortalıların fiilen çalışması şarttır. Bu durumda izinli veya istirahatli sürelerde ödenen ücretler bu teşvikten yararlanamazlar.
  5- 4447 Sayılı Yasa geçici 10.maddesinden sigortalıların yararlanabilmesi için sahip oldukları;
  - mesleki yeterlik belgesi ,(mesleki yeterlilik kurumu tarafından verilmektedir.Ancak şu ana kadar plastik kaynakçısı tanımı dışında kurumca verilmiş başka bir mesleğe ait mesleki yeterlilik belgesi bulunmamaktadır. myk.gov.tr)
  -mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim kurumlarından mezun oldukları bölüm veya
  -Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarına ilişkin belgelerde belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınmaları ve/veya çalışıyor olmaları gerekir.
  6- Bu maddeyle sağlanan destek unsurundan aynı sigortalı için bir kez yararlanılabilir. Sigortalı, destek süresini tamamlamadan işsiz kalması halinde, kalan süreden yeniden yararlanamaz
  Ancak,18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar yukarıdaki 5. Maddede sayılan belgeleri ve nitelikleri bu dönemde temin etmeleri halinde destekten yeniden yararlanabilirler.(Kalan süre için)
  7- İşveren hissesine ait primlerin işsizlik fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak; 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarını yasal süresi içinde ödemesi ve kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.
  8-Bu teşvik sadece özel sektör işverenlerince işe alınan işçiler için uygulanabilir
  9-5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.
  10- Yapılan denetimlerde sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler 1 yıl süreyle yararlanamaz.

  DESTEK MİKTARI
  5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarın tamamı karşılanır.
  İşveren , 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince %5 lik hazine prim teşvikinden yararlanıyorsa önce %5 lik teşvik uygulanır, kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranı üzerinden, bu maddede belirtilen esaslar dikkate alınarak burada bahsedilen teşvik uygulanır.
  Fondan karşılanan prim tutarları, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.
  Bakanlar Kurulu, bu maddenin uygulanma süresini 2015 yılından itibaren beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
  Bu teşvik unsurunun uygulanmasına ilişkin henüz SGK tarafından tebliğ yayımlanmamıştır.

  Teşvik süresi, yaş cinsiyet ve mesleki belge kriterleri için excel tablosuna bknz.
  Teşvikten yararlanan personellerin kuruma bildiriminin yapılması ile alakalı uygulamalar için önce personelin işe girişi yapılmalı, daha sonra http://internetd1.sgk.gov.tr/tk4447/4447SKG10MKK.doc adresindeki klavuzda belirtilen teşvikle ilgili işlemler e-bildirge sayfasından bildirilecektir.

  01/03/2011 Tarihinden İtibaren İlave Olarak İşe Alınanlar
  01/03/2011 Tarihinden İtibaren İlave Olarak İşe Alınanlar

  18 - 29 Yaş Arası 18 - 29 Yaş Arası 29 Yaş Üstü 29 Yaş Üstü 18 Yaş Üstü 18 Yaş Üstü
  İş-Kur'a Kayıtlı İş-Kur'a Kayıtlı İş-Kur'a Kayıtlı

  CİNSİYET Erkek Erkek Erkek Erkek Kadın Kadın

  MESLEKİ YETERLİLİK
  BELGESİ OLANLAR 48 AY 48 + 6 = 54 AY 24 AY 24 + 6 = 30 AY 48 AY 48 + 6 = 54 AY


  İŞ-KUR KURSUNDAN
  MEZUN OLANLAR 36 AY 36 + 6 = 42 AY 24 AY 24 + 6 = 30 AY 36 AY 36 + 6 = 42 AY

  MESKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN ORTA VEYA YÜKSEK ÖĞRETİM
  BİTİRENLER 36 AY 36 + 6 = 42 AY 24 AY 24 + 6 =30 AY 36 AY 36 + 6 = 42 AY

  HİÇBİR BELGESİ
  OLMAYANLAR 24 AY 24 + 6 = 30 AY 0 AY 0 + 6 = 6 AY 24 AY 24 + 6 = 30 AY


  Halen Çalışmakta Olup 01/03/2011 Tarihinden Sonra Belge Alanlar

  MESLEKİ YETERLİLİK
  BELGESİ OLANLAR 12 AY


  İŞ-KUR KURSUNDAN
  MEZUN OLANLAR 0 AY

  MESKİ VE TEKNİK EĞİTİM VEREN ORTA VEYA YÜKSEK ÖĞRETİM
  BİTİRENLER 12 AY

  HİÇBİR BELGESİ
  OLMAYANLAR 0 AY


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  117

  Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

  eski dönemlere ait borçlarını 6111 S.K. göre taksitlendiren işveren bu teşviklerden ne zaman yararlanmaya başlayabilir?

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2011
  Mesajlar
  35

  Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

  Merhaba,
  6111 sayılı kanunun 74.maddesinde borç yapılandırmanın teşvikten faydalanmaya engel olmadığı ifade edilmektedir.

  ''Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilmiş veya ilgili diğer kanunlar uyarınca prim borçlarının yeniden yapılandırılmış ve taksitlendirilmiş olması, bu tecil, taksitlendirme ve yeniden yapılandırma devam ettiği sürece işverenlerin bu fıkra hükmünden yararlanmasına engel teşkil etmez.''


 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  1.020

  Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

  Çift teşvik uygulaması sadece 5510 ve 6111 teşviği olarak mı uygulanıyor..? Yoksa okuduğum bi mevzuat dergisinde yazdığı üzere hem 5510 hem de özürlü teşviğinden şeklinde yararlanabiliyor muyuz..? Bilen var mıııı , öyleyse eğer bu ayı kaçırmayım bari , iki özürlü personel çalıştırıyoruz.
  Ümitsiz olmayın , Ümit SİZ olun.....

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  1.020

  Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

  Alıntı HAZELSU Nickli Üyeden Alıntı
  Çift teşvik uygulaması sadece 5510 ve 6111 teşviği olarak mı uygulanıyor..? Yoksa okuduğum bi mevzuat dergisinde yazdığı üzere hem 5510 hem de özürlü teşviğinden şeklinde yararlanabiliyor muyuz..? Bilen var mıııı , öyleyse eğer bu ayı kaçırmayım bari , iki özürlü personel çalıştırıyoruz.
  yok mudur bir bilennn
  Ümitsiz olmayın , Ümit SİZ olun.....

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  95

  Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

  Merhabalar, 6111 teşviğinden yararlanmak için e-bildirge girişleri dışında SGK'ya kağıt ortamında başvuru yapılma zorunluluğu var mıdır?

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mart.2011
  Mesajlar
  130

  Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

  Başvuru yaptığım her sigortalı için bağlı bulunduğum üniteye herhangi bir evrak götürmek zorunda mıyım?
  Teşvikten faydalanmak için sigortalı adına belirttiğiniz eğitim durumunu gösterir belgeler mevcut ise bunları 30 gün içerisinde ünitenize teslim etmeniz gerekir. Fakat "Eğitim Durumu Yoktur/Uyuşmamaktadır" veya "İş-Kur Kursları" seçeneklerinden teşvik almış iseniz bu başvurular sistem tarafından otomatik olarak onaylanmaktadır. Ünitenize herhangi bir belge götürmenize gerek yoktur.
  http://internetd1.sgk.gov.tr/tk4447/4447SKG10MSSS.htm

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Haziran.2009
  Mesajlar
  95

  Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

  Teşekkürler.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Nisan.2006
  Mesajlar
  25

  Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

  Meslektaşlarım kolay gelsin,
  6111 S.K. teşviğinden yararlanmak için işyerinde ortalama çalışan sayısının en az 3 olması gerektiğine dair bir bilginiz varmı. 170 danışma hattını aradığımda bu şartın varlığını söylediler. 4447 sk. geçici 10 md. de buna dair bilgi olduğunu söylediler, ancak ben buna rastlamadım. geçici 7. ve 9. maddelerde ilk açılan sgk dosyası için indirim alabiliyorduk. Bu durumda 10. maddeye göre alamayacağız.

  Bu durumla karşılaşan varmı acaba ?

  Teşekkür ederim.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Mart.2011
  Mesajlar
  130

  Ynt: 6111'de sgk işveren hissenin tamamına prim teşviği

  ne kanunda ne de sgk'nın sıkça sorulanlar sayfasında böyle bir şey yok.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. 6111 Teşviği
  Konu Sahibi Kervann Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 18.Mart.2017, 00:11
 2. 6111 Sayılı İşveren Teşviği
  Konu Sahibi marpaci1984 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 27.Ekim.2014, 16:28
 3. SSK işveren prim teşviği
  Konu Sahibi efecem Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 16.Şubat.2012, 18:30
 4. 6111/10.md teşviği hk.?
  Konu Sahibi stajyer32 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 25.Haziran.2011, 20:21
 5. Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Nisan.2011, 11:27

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36