m2 580.77 olan 2010 yılında işe başlanan mesken inşaatı için ödememiz gereken asgari işçilik maliyeti ne kadardır?