Prim borçları için bir fırsat dahaPrim borçlarını peşin ödemeyi seçip ödemeyenlerin 01.08.2011?e kadar ödeme imkânı var. Sosyal güvenlik prim borçlarını yeniden yapılandırıp ödemeye başlayan iş veren ve sigortalılar için ?Yapılandırma hangi hallerde bozulur??, ?Yapılandırmada ödeme planı ihlal edilirse ne olur?? sorusu önem kazanmış durumda.
Peşin ödemeyi seçenlerin ödemeleri ile taksitle ödemeyi seçenlerin ilk taksit ödemelerinin Haziran sonuna kadar yapılması gerekiyordu.
Şimdi peşin ödemeyi seçip 30 Haziran sonuna kadar ödemeyi yapamayan iş veren ve sigortalıların yapılandırılmaları iptal olmadı.
Kanunun 19.1(a) maddesinde ?Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51?inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır.? ifadesi yer almaktadır. Buna göre taksitle ödemeyi seçenlere ödemediği taksitler için imkan verilirken peşin ödemeyi seçenlere de son ödeme tarihini takip eden ayın sonuna kadar ödeme imkanı verilmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını peşin ödemeyi seçip ödeyemeyenlerin Temmuz sonuna kadar ödeme imkanları var. Ancak ödenecek tutara 6183 sayılı kanuna göre gecikme zammı eklenecektir.


kaynak :ahmet şerif