serbest meslek erbaplarının kendi işyerlerinden ötürü bağkurlu olduğu, fakat bunları belli sürelerde işyerlerindede çalıştığı gerçeği, hem zorunlu bağkurlu olan biririn aynı anda sigortalı olarak da priminin yatırılması hususu torba yasa da tasarı halinde idi. tasarıya göre hem bağkur hem sigorta primi ödeyebilecek emklilikte de aylığı bu nedenle yüksek olacaktı. taslak iptalimii yasalaştımı?, askıdamı? bilgisi olan paylaşabilir mi?