SGK Genelgesi 2011/64 (2011/58 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması)

2011-58 sayılı Genelge yayımlanmıştır. Söz konusu Genelge ile eklerinin incelenmesinde maddi veya mevzuat içerikli hatalar tespit edilmiş olup,