4/A KAPSAMINDAN EMEKLİ OLACAK OLAN ANCAK
AYNI ZAMANDA TİCARİ FAALİYETİNİ SÜRDÜRENLER
BAŞVURUYU NE ZAMANI YANLIŞ OLURSA
?Ticari faaliyeti nedeniyle 4/b kapsamında sigortalı iken bir başka işve¬rene ait işyerinde hizmet akdine tabi çalıştığı için 4/a kapsamında sigortalı sayılan dolayısıyla 4/b kapsamındaki sigortalılığı askıya alınan kişilerin, hizmet akdinin son bulması diğer bir ifade ile 4/a kapsamında sigortalı olarak çalıştığı işyerinden ayrılması halinde işten ayrıldığı günü takip eden günden itibaren 4/b kapsamında yeniden sigortalı sayılması kaçınılmaz. Yeniden sigortalılığı kesebilecek tek istisna ise 4/a kapsamındaki sigortalı¬lığın sona erdiği tarihte yaşlılık aylığına hak kazanmak koşuluyla emeklilik müracaatında bulunmak. Dolayısıyla, 4/a kapsamında sigortalı iken işten ayrılan ve işten ayrıldığı tarihte aynı zamanda vergi mükellefiyeti, Ltd. Şti. ortaklığı, A.Ş. yönetim kurulu üyeliği yada tarımsal faaliyeti devam eden sigortalı, yaşlılık aylığı talebini mutlaka aynı gün içinde yapmalıdır. Yaşlı¬lık aylığı başvurusu aynı gün değil de bir başka gün yapılacaksa işten çıkış tarihini takip eden tarih ile prim ödenecek tarih arasında geçen sürelere ilişkin 4/b kapsamındaki sigortalığa dayalı borcun tamamının ödenmesi, 4/b kapsamında sigortalılık tescili yok ise bu kez önce tescilin başlatılması ve çıkacak borcun ödenmesi şart. Şayet 4/b sigortalılığına dayalı prim ve prime ilişkin borç ödenmeksizin başvuru yapılmış ise bu kez çıkarılacak borcun en kısa sürede ödenmesi gerekecek. Ödeme emeklilik müracaatının yapıldığı ay içinde yapılmaz ise bağlanacak aylık başlama tarihi müracaatı takip eden aybaşı değil ödemenin yapıldığı ayı takip eden ayın başı olacak. (Göktaş ve Özdamar, 2011, 167) Yine 4/b kapsamındaki bu sürpriz süre¬lerin son yedi yıl hesabını etkileyerek 4/a kapsamından emekli olamama riskini doğurduğunu da göz ardı etmemeliyiz.?
Murat GÖKTAŞ*
Murat ÖZDAMAR**
* İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı SGK Başmüfettişi
** İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdür Danışmanı
Mali Çözüm Dergisi-105 inci sayfada

Denilmektedir bizde şirket ortağını 2010 yılında işten çıkışını yaptıktan yaklaşık 15 gün sonra emekliliğe başvurduk (4a emeklilik) ve emekli ettik yaklaşık bir yıldır emekli maaşı alıyor. Şirket ortaklığı devam ediyor. Bu durumda 15 günlük 4b yükümlülüğü nedeniyle ortaya çıkan yukarıda açıklanan durumdaki sorunu nasıl çözebiliriz.
Cevaplar için şimdiden teşekkürler.


???