İyi çalışmalar
Zorunlu GSS kapsamında gelir testi yaptıran kişinin gelir testi otamatik olarak ne kadar zamanda bir yapılır ve bu kişinin evine ne kadar zamanda bir ziyaret edilir?
Ayrıca
Her ay 15 gün ücretsiz izin verilen işçi GSS yaptırmak zorundamıdır? Çünkü sonçta ücretsiz izin bir aydan fazla değil ? Ücretsiz izinde GSS zorunluluğu bu uygulamada olur mu? bir aydan fazla ücretsiz izin dendiğine göre bu bir ay bir takvim yılında olur? Teşekkürler