Eksik gün sebebine 07-Puantaj Kayıtları dediğimiz işçiler için de sistemden güncelleme yapacakmıyız? Her ay kaç gün çalıştıkları belli değil. Sabit bi çalışma günleri yok. İşe geldikleri gün kadar sigorta primi ödüyoruz. Bir nevi part time iş.