kamu işçi maaş

Konu: Alkollü içecek satışı yapan lokantalar

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2009
  Mesajlar
  21

  Alkollü içecek satışı yapan lokantalar

  Merhabalar,

  alkollü içecek satışınıda barındıran bir lokanta-cafe-var tarzı yerimiz var. İnternetten araştırdım ama pekte bir bilgi bulamadım.

  Bu tür işyerlerinde 18 yaş altı çalıştırma durumu nedir?

  18 yaş altı bir personel muhasebemizde gündüz çalışabilirmi ?

  18 yaş altı salonda bir komi erken saatlerde çalışabilirmi ?

  18 yaş altı bir mutfak çırağı erken saatlerde çalışabilirmi ?

  bir de bu tür işyerlerinde bildiğim kadarıyla 6 ayda bir sağlık taraması yaptırma şartı var. Doğru mudur?

  Teşekkür ederim.


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2005
  Mesajlar
  28

  Ynt: Alkollü içecek satışı yapan lokantalar

  Merhabalar ,

  aşağıda 18 yaş ve altı için geniş bilgi var.

  İŞ KANUNA GÖRE GENÇ İŞÇİLERİN ÇALIŞTIRILABİLECEĞİ İŞLER

  15 yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiye genç işçi denir. Genç işçilerin hangi işlerde çalıştırılabileceği İş Kanunda düzenlenmiştir.

  Genç İşçilerin Çalıştırılabileceği İşler:

  1. Meyve ve sebze konserveciliği, sirke, turşu, salça, reçel, marmelat, meyve ve sebze suları imalatı işleri,
  2. Meyve ve sebze kurutmacılığı ve işlenmesi işleri,
  3. Helva, bulama, ağda, pekmez imalatı işleri,
  4. Kasaplarda yardımcı işler,
  5. Çay işlemesi işleri,
  6. Çeşitli kuru yemişlerin hazırlanması işleri,
  7. Küçükbaş hayvan besiciliğinde yardımcı işler,
  8. Süpürge ve fırça imalatı işleri,
  9. Elle yapılan ağaç oymacılığı, kemik, boynuz, kehribar, lüle taşı, Erzurum taşı ve diğer maddelerden süs eşyası, düğme, tarak, resim, ayna, çerçeve, cam ve emsali eşya imalatı işleri,
  10. Toptan ve perakende satış mağaza ve dükkanlarında satış, etiketleme ve paketleme işleri,
  11. Büro işyerlerinde büro işleri ve yardımcı işler,
  12. İlaçlama ve gübreleme hariç çiçek yetiştirme işleri,
  13. İçkili yerler ve aşçılık hizmetleri hariç olmak üzere hizmet sektöründeki işler,
  14. Diğer giyim eşyası, baston ve şemsiye imalatı işleri,
  15. Yiyecek maddelerinin imalatı ve çeşitli muamelelere tabi tutulması işleri,
  16. Yorgancılık, çadır, çuval, yelken ve benzeri eşyaların imalatı ve dokuma yapmaksızın diğer hazır eşya imalatı işleri,
  17. Sandık, kutu, fıçı ve benzeri ambalaj malzemeleri, mantar, saz ve kamıştan sepet ve benzeri eşya imalatı işleri,
  18. Çanak, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imaline ait işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler hariç),
  19. El ilanı dağıtımı işleri,
  20. Cam, şişe, optik ve benzeri malzeme imalathanelerinde üretime ilişkin işler (fırın işleri ve silis ve quarts tozu saçan işler, ısıl işlem, renklendirme ve kimyasal işler hariç),
  21. Bitkisel ve hayvansal yağların üretimi ve bunlardan yapılan maddelerin imaline ilişkin işler (karbon sülfür gibi parlayıcı veya tahriş edici çözücülerle yapılan prine veya benzeri yağlı maddelerin ekstrasyon yoluyla yağ üretimi işlerinde ekstrasyon kademeleri hariç),
  22. Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların döküntülerinin hallaç, tarak ve kolalama tezgahlarından ve boyama ile ilgili işlemlerden bölme ile ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri,
  23. Balıkhane işleri,
  24. Şeker fabrikalarında üretime hazırlamaya yardımcı işler,
  25. Araçsız olarak 10 kg?dan fazla yük kaldırılmasını gerektirmeyen torbalama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler,
  26. Su bazlı tutkal, jelatin ve kola imali işleri,
  27. Sandal, kayık ve emsali küçük deniz araçlarının imalatı ve tamiratı işleri (boya ve vernik işleri hariç).

  Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler:
  1. 4857 sayılı İş Kanununun 69'uncu maddesinde belirtilen gece dönemine rastlayan sürelerde yapılan işler,
  2. Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işler,
  3. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinde 18 yaşını doldurmamış kişilerin çalışmasının yasaklandığı işler,
  4. Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri Yönetmeliği kapsamındaki işler,
  5. Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan işler,
  6. Alkol, sigara ve bağımlılığa yol açan maddelerin üretimi ve toptan satış işleri,
  7. Parlayıcı, patlayıcı, zararlı ve tehlikeli maddelerin toptan ve perakende satış işleri ile bu gibi maddelerin imali, işlenmesi, depolanması işleri ve bu maddelere maruz kalma ihtimali bulunan her türlü işler,
  8. Gürültü ve/veya vibrasyonun yüksek olduğu ortamlarda yapılan işler,
  9. Aşırı sıcak ve soğuk ortamda çalışma gerektiren işler ile sağlığa zararlı ve meslek hastalığına yol açan maddeler ile yapılan işler,
  10. Radyoaktif maddelere ve zararlı ışınlara maruz kalınması ihtimali olan işler,
  11. Müteharrik makineler kullanılarak yapılan işler,
  12. Fazla dikkat isteyen ve aralıksız ayakta durmayı gerektiren işler,
  13. Parça başı ve prim sistemi ile ücret ödenen işler,
  14. Para taşıma ve tahsilat işleri,
  15. İş bitiminde evine veya ailesinin yanına dönmesine olanak sağlamayan işler, (eğitim amaçlı işler hariç)
  16. Meslek eğitim programı gereği staj nedeni ile yapılan çalışmalar hariç, güzellik salonlarında yapılan yüz, vücut bakımı ve estetiği, epilasyon ve masaj işleri,
  17. Açık bir şekilde veya uzman hekim raporu ile fiziki ve psikolojik yeterliliklerinin üzerinde olan işler,
  18. Toksin, Kanserojen, nesil takip eden genler zararlı veya doğmamış çocuğa zararlı veya herhangi bir şekilde insan sağlığını etkileyen zararlı maddelerle ilgili işler,
  19. Eğitim, deney eksikliği güvenlik konusunda dikkat eksikliğine bağlı olarak gençlerin maruz kalabileceği kaçınılması veya fark edilmesi mümkün olmadığına inanılan iş kazası riski taşıyan işler.
  PORTÖR UYGULAMALARI - sağlık uygulamasıda
  [
  portör uygulamaları hangi mevzuata göre yapılmaktadır?
  1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nun 126. ve 127. maddelerindeki hükümlerle , gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olma ve sıhhi rapor alma mecburiyeti getirilmiş ve bu sıhhi muayenenin de ücretsiz olarak belediye tabipleri veya hükümet tabipleri tarafından yapılacağı belirtilmiştir.

  Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri nelerdir?
  Portör muayenesine esas laboratuvar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

  Gaita Kültürü ( Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)
  Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)
  Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)
  Akciğer Grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
  Portör Muayenesini nerede olabilirim?
  Portör muayenesi, 3 ayda bir yapılması zorunlu fiziki muayene olup, İşyeri hekimi olan işletmelerde çalışan personelin muayenesi işyeri hekimi tarafından , İşyeri hekimi olmayan işletmelerde çalışan personelin muayenesi Belediye tabiplerince veya hükümet tabiplerince ücretsiz olarak yapılacaktır. Bu muayeneyi yapan tabip , gerek gördüğü taktirde portör muayenesine esas laboratuvar tetkiklerini daha sık talep edebilir.

  Portör Muayenesine esas laboratuvar tetkiklerini nerede yaptırabilirim?
  Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlar
  Halk Sağlığı Laboratuvarları (Akciğer Grafisi hariç)
  İstanbul Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü (Akciğer Grafisi hariç)
  Devlet Hastaneleri
  Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
  Belediye Laboratuvarları
  Verem Savaş Dispanserleri (yalnız Akciğer Grafisi )
  Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlar
  Bakanlığımızdan ruhsatlı özel sağlık kuruluşları
  Bakanlığımızdan ruhsatlı özel hastaneler
  Bakanlığımızdan ruhsatlı özel radyoloji laboratuvarları
  Bakanlığımızdan ruhsatlı tıbbi tahlil laboratuvarları
  Sağlık Muayene Kartları ile ilgili uygulama nedir?
  Sağlık Muayene Kartları kişiye özel kartlar olup, ilgili bölümlerin ( adı, soyadı, işyeri adı v.b.) doldurulması ve fotografların yapıştırılması zorunludur.
  Personelin eski Sağlık Muayene kartlarının ilgili bölümlerinden(Gaita kültürü, burun-boğaz kültürü, gaitada parazit, akciğer grafisi ve fiziki muayene) en az birinin tamamen dolmuş olması halinde yenisi verilir.
  Özel sağlık kurum ve kuruluşlarda (özel laboratuvarlar, özel hastaneler v.b.) yaptırılan laboratuvar tetkiklerinin onaylanma yetkisi, bu kurum ve kuruluşların(özel laboratuvarlar, özel hastaneler v.b.) bulunduğu İlçe Sağlık Grup Başkanlığında olup Sağlık Muayene Kartları da onaylamayı yapan İlçe Sağlık Grup Başkanlığından temin edilmektedir. Onaylama Sağlı Grup Başkan Yardımcısı tarafından yapılacaktır.Onaylamaya, iki nüshalı analiz raporu ve mevcut sağlık muayene kartları ile birlikte gidilmelidir.
  Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılan laboratuvar tetkiklerinin Sağlık Muayene kartlarına işlenmesi ve kart temini işletmenin bulunduğu İlçe Sağlık Grup Başkanlıkları tarafından; Halk Sağlığı Laboratuvarlarına bizzat başvuru yapılarak analizlerin yaptırılması halinde laboratuvar tetkiklerinin Sağlık Muayene kartlarına işlenmesi ve kart temini Halk Sağlığı Laboratuvarları tarafından gerçekleştirilmektedir.
  Laboratuvar sonuçlarının Sağlık Muayene Kartlarına işlenmesi için kart sahibi, işletme sahibi, sorumlu müdür, işyeri hekimi veya analizleri yapan özel sağlık kuruluşunun yetkilendirdiği personel onaylama merciine başvurabilir.
  Onaylama yalnızca Sağlık Müdürlüğü'ne ait Sağlık Muayene Kartlarına yapılmaktadır.
  Portör muayenesine esas lab. tetkiklerinin yaklaşık maliyeti nedir?
  Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2007/62 sayılı "Birinci basamak sağlık hizmetlerinin ücretsiz olması" konulu genelgesinde" Bakanlığımız birinci basamka hekimleri tarafından istenmesi şartıyla, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi başkanlığı, Bölge Müdürlükleri ve Halk Sağlığı Laboratuvarları, portör tetkikleri için kişilerden bir ücret talep etmeyecek " denilmektedir.
  Bu doğrultuda bahse konu portör tetkikleri birinci basamak hekim isteği ile gelen kişiler için yukarıda belirtilen kurumlarda üçretsiz olarak yapılacak, aksi taktirde verilen hizmetlerin yılı tedavi giderleri resmi fiyat tarifesinde yer alan karşılıklar esas alınarak üçret alınacaktır. 2007 yılı için 25.05.2007 tarih ve 26532 sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ ( Sıra No:8 )'nde belirtilen üçretler geçerlidir.
  Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlar ise ,tebliğde geçen üçretten daha az üçret alamazlar.
Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Tel çit satışı yapan mükelleflerde kdv
  Konu Sahibi a.kırmızıgül Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 28.Mayıs.2012, 12:24
 2. Alkollü içecek satışı
  Konu Sahibi abcd Forum KDV
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 23.Haziran.2011, 09:30
 3. Elektrik - Gaz Satışı Yapan Firmalar Hk.
  Konu Sahibi suleyman057 Forum TDHP-Muhasebe Uygulamaları ve Finansal Raporlama
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 25.Şubat.2011, 09:53
 4. Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Haziran.2010, 10:19
 5. Lokantalar Ucuzladı mı?
  Konu Sahibi nguroy Forum KDV
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 14.Ocak.2008, 09:32

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36