cfo-bmi

Konu: "15 yıl sgortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı mevcut olanlar için"

 1. #1
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.711

  "15 yıl sgortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı mevcut olanlar için"  a.İşcinin, SGK'na vereceği dilekçe örneği,
  b.SGK nun ,şartları uyan sgortalıya verdiği cevap örneği,
  c.Bu konuya istinaden işcinin, işverene vereceği dilekçe örneği,
  talep olundu,yardımcı olabilirmiyiz.

  saygılarımla...


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Mesajlar
  1.263

  Ynt: "15 yıl sgortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı mevcut olanlar için"

  Alıntı şeref aydemir Nickli Üyeden Alıntı


  a.İşcinin, SGK'na vereceği dilekçe örneği,
  b.SGK nun ,şartları uyan sgortalıya verdiği cevap örneği,
  c.Bu konuya istinaden işcinin, işverene vereceği dilekçe örneği,
  talep olundu,yardımcı olabilirmiyiz.

  saygılarımla...
  şeref bey

  a) işçi sgk ya gitsin oradan yönlendirirler zaten, ha yanımda evrak olsun derse

  ???.. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/????.. Merkezi?ne

  Kurumunuzda ?????? sigorta sicil numarası ve ?????TC Kimlik Numarası ile işlem görmekteyim. 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendi gereği, dilekçe tarihi olan ??../?/2011 tarihi itibariyle, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme süresinin bulunduğuna ilişkin bir yazının tarafıma verilmesini arz ederim.

  şeklinde bir dilekçe yazabilir.

  b) yazının içeriğinde özetle kıdem tazminatına hak kazanmıştır gibi bir ibare geçiyor

  c) işçi istifa dilekçesinde emeklilik için prim günü ve sigortalılık şartlarını yerine getirdiğini ve emeklilik yaşını bekleyeceğini bunun için istifa ettiğini belirtsin kafi.

  İbrahim DEMİREL
  Marka Vekili / Patent Vekili / SMMM / SGM

 3. #3
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.711

  Ynt: "15 yıl sgortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı mevcut olanlar için"

  Sn.İbrahim bey
  Teşekkür eder hürmetlerimi sunarım

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2011
  Mesajlar
  194

  Ynt: "15 yıl sgortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı mevcut olanlar için"

  yalnız yanlış bilmiyorsam şöyle bir husus var; eğer işçi işten ayrıdıktan 3-5 gün sonra başka bir işyerine girerse eski işvereni bunu dava konusu yapabilir.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2011
  Mesajlar
  194

  Ynt: "15 yıl sgortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı mevcut olanlar için"

  yargıtayın bu yönde karaları var. işçi eski çalıştığı yerden tazmimnatını alıp başka bir yerde çalışmaya devam edecekse dikkat etsin aşağıdaki yargıtay kararını incelesin.

  KARAR : İş sözleşmesinin işçi tarafından emeklilik sebebiyle feshedilip feshedilmediği ve buna göre kıdem hakkının doğup doğmadığı konularında taraflar arasında uyuşmazlık söz konusudur.
  4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesi yollamasıyla yürürlükte olan 1475 sayılı yasanın 14. maddesinin 4. bendinde, işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandıktan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla ayrılması halinde kıdem tazminatına hak kazanılabileceği hükme bağlanmıştır. O halde anılan bent uyarınca fesih bildiriminde bulunulabilmesi için işçinin bağlı bulunduğu kurum veya sandık hükümlerine göre yaşlılık, emeklilik, malullük ya da toptan ödemeye hak kazanmış olması gerekir. Bundan başka işçinin bağlı bulunduğu kurum ya da sandığa bahsi geçen işlemler için başvurması ve bu yöndeki yazıyı işverene bildirmesi gerekir. Böylece işçinin yaşlılık, emeklilik, mamullük ve toptan ödeme yönlerinden bağlı bulunduğu mevzuata göre hak kazanıp kazanmadığı denetlenmiş olur. Öte yandan işçinin, sosyal güvenlik anlamında bu hakkı kazanmasının ardından ilgili kurum ya da sandığa başvurmaksızın kıdem tazminatı talebiyle işyerinden ayrılması ve bu yolla hakkın kötüye kullanılmasının önüne geçilmiş olur. İşçi tarafından bağlı bulunduğu kurum ya da sandıktan tahsise ya da tahsis yapılabileceğine dair yazının işverene bildirildiği anda işverenin kıdem tazminatı ödeme yükümü doğar ve faiz başlangıcı da bu tarih olarak esas alınmalıdır.
  Dairemizce, daha önce verilen kararlarda, derhal yapılan fesihlerde henüz ihbar tazminatı ödenmemişken ve yine ihbar öneli süresi içinde işçinin emeklilik başvurusu hali, işçinin emeklilik suretiyle feshi olarak değerlendirilmekteydi. Bu halde işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz ise de, kamu kurumları bakımından kıdem tazminatı hesabında daha önce borçlanmış olduğu askerlik süresinin dikkate alınması gerekmekteydi. Kamu kurumu işyerleri bakımından askerlik borçlanmasının kıdem tazminatına yansıtılması noktasında işçi lehine olarak değerlendirilebilecek bu husus, işçinin ihbar tazminatına hak kazanamaması sebebiyle de işçinin aleyhinedir. Dairemizin, derhal feshin ardından önel içinde işçinin emeklilik için dilekçe vermesi halinde feshin işçi tarafından gerçekleştirildiği görüşü, işe iadeyle ilgili iş güvencesi hükümleri de dikkate alındığında 4857 sayılı İş Kanunun sistematiğine uygun düşmemektedir. Gerçekten açıklanan çözüm tarzında işveren feshi yerine işçinin emeklilik sebebiyle feshine değer verildiğinden, işçi iş güvencesinden de mahrum kalmaktadır. Bu nedenle, işverenin derhal feshinin ardından, işçinin ihbar tazminatı ödenmediği bir anda yaşlılık aylığı için tahsiste bulunmasının işveren feshini ortadan kaldırmayacağı düşünülmektedir. Dairemizce, konunun bütün yönleriyle ve yeniden değerlendirilmesi sonucu, işverence yapılan feshin ardından ve henüz ihbar tazminatı ödenmediği bir sırada işçinin emeklilik için başvurusunun işçinin emeklilik sebebiyle feshi anlamına gelmeyeceği sonucuna varılmıştır,
  1475 sayılı yasanın 14. maddesine 25.08.1999 gün ve 4447 sayılı yasanın 45 maddesi ile 5. bent eklenmiştir. Anılan hükme göre, işçinin emeklilik konusunda yaş hariç diğer kriterleri yerine getirmesi halinde kendi isteği ile işten ayrılması imkânı tanınmıştır. Başka bir anlatımla, sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayan işçi, yaş koşulu sebebiyle emeklilik hakkını kazanmamış olsa da, işyerinden anılan bent gerekçe gösterilmek suretiyle ayrılabilecek ve kıdem tazminatına hak kazanabilecektir. Ancak işçinin işyerinden ayrılmasının yaş hariç emekliliğe dair diğer kriterleri tamamlaması üzerine çalışmasını sonlandırması şeklinde gelişmesi ve bu durumu işverene bildirmesi gerekir. Aksi halde işçinin başka bir işyerinde çalışmak için 1475 sayılı yasanın 14. maddesinin 5. bendi hükmüne dayanması yasal hakkın kötüye kullanımı niteliğindedir. Dairemiz konuyla ilgili bir kararında, işçinin bir gün sonra başka bir işveren ait işyerinde çalışmasının, feshin anılan 5. bent hükmüne uygun olmadığını gösterdiği sonucuna varmıştır ( Yargıtay 9.HD. 4.4.2006 gün 2006/2716 E, 2006/8547 K. ).
  Somut olayda davacı, prim ödeme gün sayısının dolması nedeni ile emekli olmak isteği ile işten ayrıldığını, işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatına hükmedilmesini talep etmiştir. Davalı, davacının istifa ederek işten ayrıldığını, başvurusunda emeklilik talebinde bulunmadığını, kıdem tazminatı ödenemeyeceğini savunmuştur. Mahkemece, prim ödeme gün sayısının dolduğu kabul edilse bile yaş sınırı nedeni ile emekli olma hakkı doğmadığından ve istifa ederek iş yerinden ayrıldığından kıdem tazminatı isteyemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. 4857 Sayılı İş Kanunu 14 maddesi 5 bendi yasa düzenlemesi "14-5. ( Ek bent: 25/08/1999 -4447/45 md. ) 506 Sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının ( A ) bendinin ( a ) ve ( b ) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle," kıdem tazminatına hak kazanacakları belirtilmiştir. Davacının sigortalılık başlangıcı 1974 yılıdır. 2003 yılında emekliliğe hak kazanmakla 29 yıllık sigortalıdır. Hizmet dökümünden prim ödeme gün sayısının 3.624 gün olduğu anlaşılmaktadır. Davacı yaş şartını ikmal etmese dahi 506 Sayılı Kanunun 60 inci maddesinin birinci fıkrasının ( A ) bendinin ( a ) ve ( b ) alt bentleri ve aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre emeklilik şartlarını haizdir. Bu nedenle davacının iş sözleşmesinin 1475 S.Y. 14/5 bendi hükmü uyarınca feshedildiği kabul edilmelidir. Dairemizin ve Hukuk Genel Kurulunun kararlılık kazanmış olan kararlan bu yöndedir ( T.C.Yargıtay HGK 2008/9-405 E. 2008/412 K; T.C. Yargıtay 9. H.D. 2008/25411 E. 2008/23407 K. ) Mahkemece, 1475 S.K. 14. mad. 5 bendi gereğince kıdem tazminatına karar verilmesi gerekirken davanın reddine karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
  SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 14.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Şubat.2012
  Mesajlar
  1

  Ynt: "15 yıl sgortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı mevcut olanlar için"

  konu ilgili bir şey sormak istiyorum.
  ben 3600 prim günden işten ayrılmak için işyerime istifamı verdim.,
  Fakat 56 gün ihbar süremi çalışmam gerektiğini hemen istifamı verdiğim gün işten ayrılamayacağımı bildirdiler.
  istifamı verdikten sonra 56 gün çalışmak zorunda mıyım.?
  beni aydınlatırsanız çok sevinirim..

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ekim.2008
  Mesajlar
  1.558

  Ynt: "15 yıl sgortalılık süresi ve 3600 prim gün sayısı mevcut olanlar için"

  Alıntı alisia Nickli Üyeden Alıntı
  konu ilgili bir şey sormak istiyorum.
  ben 3600 prim günden işten ayrılmak için işyerime istifamı verdim.,
  Fakat 56 gün ihbar süremi çalışmam gerektiğini hemen istifamı verdiğim gün işten ayrılamayacağımı bildirdiler.
  istifamı verdikten sonra 56 gün çalışmak zorunda mıyım.?
  beni aydınlatırsanız çok sevinirim..

  İhbar süresine uyma zorunluluğu sadece 4857 Sayılı İş Kanunu?nun 17nci maddesine göre ayrılanlar için vardır.
  Siz 1475 Sayılı İş Kanunu?nun 14?üncü maddesinin 5?inci bendi gereğince kıdem tazminatı alarak ayrılmak istediğinizden ihbar süresine tabi değilsiniz.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Ünvanda Faaliyet Sadece "İMALAT" veya "MONTAJ" diye Olabilir mi?
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum Türk Ticaret Kanunu
  Cevap: 10
  Son Mesaj : 12.Eylül.2014, 15:53
 2. Cevap: 3
  Son Mesaj : 30.Ocak.2013, 17:42
 3. Kendiliğinden Uzayan Kira Sözleşmelerde " Mevcut Sözleşmedeki Şerh"
  Konu Sahibi Ertann Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 14.Kasım.2012, 14:00
 4. Denetimde """"SOD"""""""" çıkmazı
  Konu Sahibi DMM Forum Bağımsız Denetim
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 28.Temmuz.2012, 13:31
 5. Cevap: 2
  Son Mesaj : 12.Kasım.2010, 09:11

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36