SGK Genelgesi (2012/03) (Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar)

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar...