5510 sayılı Kanunun 56'ncı maddesinin son fıkrası uyarınca eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir. Bu kişilere ödenmiş olan tutarlar, Kanunun 96'ncı madde hükümlerine göre Sosyal Güvenlik Kurumunca geri alınmaktadır.