01.10.2008 tarihinden önce 2925 sayılı kanuna tabi sigortalıların diğer sigortalılık durumları ile çakışmasında önce başlayan kuralı geçerli idi. 01.10.2008 tarihinden sonra 2925 tarım sigortalıları vergi yada ziraat odasına kayıt yaptırırsalar 4/b (bağkur) ye tabi olurlarmı. mülga 2926 ve 1479 2925 tarım sigortalılarını kesermi