İyi Çalışmalar
İstanbul un 3 ayrı semtinde 3 ayrı taşeron numarası SGK olan firmanın işçi sayıları 24+19+29
toplamda 3 taşeron dosya işçi sayısı 72 işçi oluyor
Bu durumda doktor zorunluluğu oluyor mu?
Ayrıca işkur gönderirken İstanbul u toplam olarak mı göndermeliyiz?
Saygılar