GVK'nın 31 maddesine göre çalışma gücünün asgari %80 kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat,asgari %60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat,asgari %40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır ve elde ettikleri ücret gelirlerinden aşağıda belirtilen aylık sakatlık indirimi tutarları düşülür.

2011 Yılı için sakatlık indirimi tutarları şöyledir.(278 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 1.1.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Birinci derece sakatlar için : 700.-tl
İkinci derece sakatlar için :350.-tl
Üçüncü derece sakatlar için :170.-tl

Sakatlık indirimine ilişkin GVK'nın 89/3'üncü maddesinde ''Serbest meslek faaliyetinde bulunan veya Basit usulde vergilendirirlen özürlülerin beyan edilen gelirlerine31.Maddede yer alan esaslara göre göre hesaplanan yıllık indirim (Bu indirimden bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı ile hizmet erbabı (tevkifat matrahı dahil)da yararlanır)'' hükmü mevcuttur.Bu durumda GVK'nın 31'inci ve 89/3'üncü maddelerine göre sakatlık indiriminden yararlanacak olanlar şunlardır.

**Özürlü hizmet erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı
**Özürlü serbest meslek erbabı ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı
**Basit usulde vergilendirilenözürlüler


Sakatlık indirimi uygulamasında bakmakla yükümlü olunan kişi tabirinden;İlgili kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne,baba,eş ve çocuklar anlaşılacaktır..Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.Sakatlık indiriminden yararlanacak olanların yapacakları işlemler konusunda GVK 222 Seri nolu Genel Tebliğinde ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

ÖRNEK:Bekar olan ve ikinci derece sakatlık indiriminden (aylık 350.-tl) faydalanmakta olan bir ücretlinin 2011 yılı asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.


2011 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (796.50.-tl*12) 9.558.-tl
Mükellefin asgari Geçim İndirim Oranı %50
*Mükellefin Kendisi İçin %50
Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (9.558.-tl*0.50) 4.779.-tl
Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı (4.779.-tl*0.15) 716.85.-tl
Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı (716.85.-tl) 59.74.-tl

Bu ücretlinin ocak ayı için asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirileceltir.

*2011 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti 796.50.-tl
2011yılı Ocak Ayı Tevkifat Tutarı (796.50.-tl*0.85) 677.03.-tl
*İkinci Derece Sakatlık İndirimi 350.-tl
*Sakatlık İnd.Düşül. Sonra Kalan Tev.Tutarı (677.03-350) 327.03.tl
*2011 yılı ocak ayı Ücret.Hes.G.V (327.03.-tl*0.15) 49.05.-tl
*2011 yılı Ocak Mahsup Ed.A.G.İ 59.74.-
*2011 yılı Ocak Ayı Öd.G.V 0.-tl

Ayrıca burda mahsup edilecek tutar kalan gelir vergisi tytarını aşamayacağından yanlızca 49.05.-tl'lik kısmı ücretliye ödenecek ve (59.74-49.05) 10.69.tl asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerdede değerlendirilmeyecektirFERHAT

KAYNAKidem Erçakal