25 Yılını doldurmuş olan erkek memur eğer memurluktan ayrılıp emeklilik için yaşını beklerse;
- Memurluktan ayrıldığı tarihte emeklilik ikramiyesini alabilir mi? Yoksa mecburen fiilen emekli olduğu tarite mi ikramiye yi alabilir?
ve bu memur memurluktan ayrılıp emeklilik yaşını beklerken 4/a lı yada 4/b li olarak bir işte çalışırlarsa bu çalışma emekliliğini yada emeklilik ikramiyesini etkiler mi?
saygılar