6331 kanunun 37.maddesi ile

bölge çalışma bildirimi kalkıyor.( 6 ay sonra )