kamu işçi maaş

Like Tree3Beğeni

Konu: İşyerinde İki Çalışanımız Kavga Edip Birbirilerini Yaralıyorlar. İş Kazası Bildirimi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  51

  İşyerinde İki Çalışanımız Kavga Edip Birbirilerini Yaralıyorlar. İş Kazası Bildirimi

  işyerinde iki çalışanımız kavga edip birbirilerini yaralıyorlar. iş kazası bildirimi mi yapmalıyım? yoksa adli vaka olarak mı değerlendirmeliyiz?


 2. #2
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.794
  Olayın işyeri sınırları içinde+iş saatleri içinde+işyeri çalışanları arasında gerçekleşmiş olması nedeniyle
  iş kazası olarak bildirmeniz gerekir.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.029
  5510 sayılı kanun
  MADDE 11 — A) İş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

  • a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sıradı,
  • b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısiyle,
  • c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  • d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,


  • e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında


  Bu hükümlerden anlaşıldığı üzerine durumunuz iş kazası kapsamında değerlendirilemez.
  prisoner bunu beğendi.
  Hasretim nazlıdır...

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.414
  Alıntı keremcem Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Olayın işyeri sınırları içinde+iş saatleri içinde+işyeri çalışanları arasında gerçekleşmiş olması nedeniyle
  iş kazası olarak bildirmeniz gerekir.

  Sn Keremcem;

  Buna örnek veya dayanak varmı?
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.029
  Ayrıca Türk Dil Kurumu na göre kaza :İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayısıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın zarara uğraması dır.
  Burda istem dışı,umulmayan bir olay söz konusu değildir.Kavga ettiklerinde sonuçlarının ne olacağını biliyorlardı.
  prisoner bunu beğendi.
  Hasretim nazlıdır...

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2010
  Mesajlar
  639
  Şirket içerisinde çalışan personelin aralarında bulunan husumetten doğan kavga işverenin sorumluluğundan tutulamaz.. olay iyi araştırılmalı..

  İşin yürütülmesi sırasında.. işle alakalı bir durum vukuu bulduğu taktirde.. işverenin sorumluluğundadır..Ama bana göre..adamlar ailevi nedenlerden ötürü kavga eder.. ve birbirlerini yaralar..hatta öldürürse.. bunu işverene yüklemek hukuka aykırıdır..
  Konu forwhom tarafından (23.Ekim.2012 Saat 10:34 ) değiştirilmiştir. Sebep: yanlış
  prisoner bunu beğendi.

 7. #7
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.794
  Alıntı nguroy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sn Keremcem;

  Buna örnek veya dayanak varmı?
  elbette , dayanağım sn.metyo nun da yukarıda belirttiği 5510 sayılı kanunun 11.maddesi .

  Örnek:
  İŞYERİNDE MEYDANA GELEN KAVGA SONUCU ÖLÜM VEYA YARALANMA BİR İŞ KAZASIDIR

  Davalı işverene ait şantiyede çalışan işçiler arasında çıkan kavgayı ayırmak için ekipbaşı müteveffa sigortalı Kazım Güler''''in müdahale ettiği, işçilerden Şerafettin Zeytin''''in şantiye mutfağından aldığı bıçakla Kazım Güler''''i öldürmesi iş kazası hükmündedir. Yargıtay 10. HD 2004/28 E 2004/2048 K Tarih: 18.03.2004

  İş yerinde meydana gelen ölüm sonuçlu kavga iş kazası hükmündedir. Yargıtay 21. HD 2004/6433 E 2004/6503 K Tarih: 01.07.2004
  “Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada öldürülmesi iş kazasıdır.” Yargıtay 10.HD

  “İntihar eylemi eğer işyerinde gerçekleşmiş ise, olayın salt işyerinde meydana gelmesi durumunda bile, intihar eden sigortalının gördüğü işle ilgili ve işvereninin kusurundan kaynaklanmamış olmasına rağmen 506 sayılı Yasanın 110 maddesi açıklığı gereği olay yine de iş kazasıdır. Yargıtay 10. HD 2004/4465 E 2004/6425 K Tarih: 05.07.2004

  “Sigortalının işyerinde intihar etmesi hali iş kazası kavramına girer” Yargıtay 10.HD.

  “İşyerinde düşme sonucu ölüm iş kazasıdır.” Yargıtay 9.HD. Tarih:15.05.1969

  Ayrıca ;
  kişi sigortalı olsa da olmasa da savcılık tarafından şayet işverene veya işletmeye bir kusur atfedilirse şirketin imza yetkilileri hakkında TCK madde 85’e göre tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu insan ölümüne sebebiyet verme suçundan ötürü, kişi yaralanmışsa bu defa tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu insan yaralamaya sebebiyet verme suçundan ötürü TCK madde 89’a göre dava açılmaktadır.
  İş kazası sonucu ÖLÜM halinde dava kamu davası niteliğinde görüldüğünden işçinin ailesi şikâyetçi olmadığını bildirse dahi yargılama devam etmektedir. Ölüm halinde, şikâyetçi olmama veya şikâyetten vazgeçme davayı düşürmemektedir.

 8. #8
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.794
  T.C. YARGITAY
  21.Hukuk Dairesi
  Esas: 2004/6433
  Karar: 2004/6503
  Karar Tarihi: 01.07.2004
  ÖZET: İnsan yaşamının kutsallığı çevresinde işveren işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanunun 77. maddesinin açık buyruğudur. Bu yönden mahkemece yapılacak iş, işçi sağlığı ve iş güvenliği. konularında ve olayın niteliğine de uygun bilirkişilere dosya tevdii edilerek, İş Kanunun 77. maddesinin öngördüğü koşullar gözönünde tutularak ve özellikle işyerinin niteliğine göre iş disiplinini temin etmeyen işverenin de olayda kusurlu olduğu gözetilerek, işyerinde uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün ilgili maddeleri incelenmek suretiyle, işverenin işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu hangi önlemleri aldığı hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin ne ölçüde uyduğu gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde saptamaktır.
  (506 s. SSK m.11, 24,) (4857 s. İŞK m. 77)
  Davacılar murisinin davalı A. P.'a ait işyerinde çalışırken diğer işçi tarafından öldürülmesi nedeniyle maddi ve manevi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.
  Hükmün davacı ve davalılardan Kurum vekilleri tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Hacer Pat tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Davacılar, murisleri Mehmet'in iş kazasında öldüğünü belirterek yazılı maddi ve manevi tazminatların davalılardan tahsilini istemişlerdir.
  Mahkemece, yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş ise de bu sonuç aşağıdaki belirtilen nedenlerle yerinde değildir.
  1) Zararlandırıcı sigorta olayının davacılar murisi ile işyerinde diğer işçi Abdurrahman arasında çıkan kavga sonrasında meydana geldiği, bu yönüyle davanın yasal dayanağının 506 sayılı Yasanın 11-A maddesi olduğu açıktır. Anılan bu maddeye göre iş kazası sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. Aynı Yasanın 11/ A-a maddesine göre de sigorta olayının işyerinde meydana gelmesi halinde bu olayın iş kazası sayılması yasal zorunluluktur. Somut olayda olayın iş yerinde oluştuğu tartışmasız olduğundan bu zararlandırıcı olay bir iş kazasıdır. Mahkemenin buna yönelik inceleme yapmadığı ortada ise de dosya kapsamı gereğince olayın iş kazası olduğu kabul edilerek aşağıdaki belirtilen konularda inceleme yapılarak sonuca gidilmesi gerekir.
  2) Zararlandırıcı olaya maruz kalan işçinin olay gönü işyerinde çalışmakta iken iş kazası sonucu öldüğü açıktır.
  İnsan yaşamının kutsallığı çevresinde işveren işyerinde işçilerin sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmak ve bu husustaki şartları sağlamak ve araçları noksansız bulundurmakla yükümlü olduğu İş Kanununun 77. maddesinin açık buyruğudur.
  Yargılamalar sırasında alınan 7.12.2003 günlü bilirkişi raporunda murisin % 25, olaya neden olan diğer işçi Abdurrahman'ın % 75 kusurlu oldukları Taşeron C. T. ile asıl işveren D. Tuğla A.Ş.'nin de kusursuz sorumluluklarının bulunduğu, bu yönüyle genel hükümlere göre rapor düzenlendiği anlaşılmış ise de alınan kusur raporunun olayın niteliğine iş ve sosyal güvenlik hukuki uygulamalarına ilişkin olmadığı ortadadır.
  Bu yönden mahkemece yapılacak iş, işçi sağlığı ve iş güvenliği. konularında ve olayın niteliğine de uygun bilirkişilere dosya tevdii edilerek, İş Kanunun 77. maddesinin öngördüğü koşullar gözönünde tutularak ve özellikle işyerinin niteliğine göre iş disiplinini temin etmeyen işverenin de olayda kusurlu olduğu gözetilerek, işyerinde uygulanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün ilgili maddeleri incelenmek suretiyle, işverenin işyerinde alması gerekli önlemlerin neler olduğu hangi önlemleri aldığı hangi önlemleri almadığı, alınan önlemlere işçinin ne ölçüde uyduğu gibi hususlar ayrıntılı bir biçimde incelemek suretiyle kusurun aidiyeti ve oranı hiçbir kuşku ve duraksamaya yer vermeyecek şekilde saptamaktır.

 9. #9
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.794
  T.C.
  YARGITAY
  Hukuk Genel Kurulu

  Esas : 2004/21-529
  Karar : 2004/527
  Tarih : 13.10.2004

  ÖZET : Sigortalının, iş yerinde çalışmakta iken kalp krizi geçirerek ölümü, 506 sayılı Yasanın 11. maddesinde gösterilen "sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelme" haline uygun bir olay olduğu gibi; aynı maddede düzenlenen "işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana gelme" haline de uygun olup; iş kazası sayılması gerekir.

  (506 s. SSK. m. 11)

  KARAR METNİ :
  Taraflar arasındaki "tespit" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; (Ankara Altıncı İş Mahkemesi)nce davanın reddine dair verilen 19.11.2003 gün ve 2001/515-2003/1112 sayılı kararın incelenmesi davacı ve davalı SSK vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 12.4.2004 gün ve 2004/501-3531 sayılı ilamı ile; (...1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici nedenlere göre davalı Kurumun tüm, temyiz itirazlarının reddi gerekir.

  2- Dava, zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılması gerektiğinin tesbiti istemine ilişkin olup, olayın işyerinde oluştuğu konusunda taraflar arasında uyuşmazlık yoktur. Uyuşmazlık davacı murisinin kalp krizi sonucu ölümünün iş kazası sayılıp sayılmayacağı noktasında toplanmaktadır.

  Bu yönüyle davanın yasal dayanağı 506 sayılı Yasanın 11-A maddesidir. Anılan maddeye göre, iş kazası, sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır. Başka bir anlatımla yukarıda sözü geçen Yasanın 11-A-a ve b maddelerine göre, zararlandırıcı sigorta olayının sigortalının işyerinde bulunduğu ve işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla işverenin emrinde meydana gelmesi halinde, iş kazası sayılmasında yasal zorunluluk olduğu açıktır. Dava konusu olay davacının elektrikçi olarak görevini yürüttüğü ve işyerinde bulunduğu sırada meydana gelmiştir. Davacı işyerine ait lokalde elektrik arızasını gidermek için görevli olarak bulunduğu sırada kalp krizi neticesi ölmüştür. Bu durumda meydana gelen olayın iş kazası sayılmasında yasal zorunluluk olduğu açık iken, mahkemece; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden alınan rapor gerekçe gösterilmek suretiyle davanın reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  ...
  Daha açık ifadeyle; sigortalının, işyerinde çalışmakta iken kalp krizi geçirerek ölümü, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 11. maddesinin (A) fıkrasının (a) bendinde gösterilen "Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada meydana gelme" haline uygun bir olay olduğu gibi, aynı maddenin (b) bendinde yer alan "işveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla meydana gelme" haline de uygun olup; iş kazası sayılması gerekir. Maddede, başkaca bir şart ya da kısıtlamaya yer verilmemiş olduğundan, yasada olmayan bir kısıtlamanın yorum yoluyla getirilmesine de olanak yoktur.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Ocak.2006
  Mesajlar
  1.029
  Bir yaşıma daha girdim
  Yargıtayın bu kararlarını okuduktan sonra kazalara bakış açım değişti.İster istemez şimdi düşünüyorum.Verilen örnekler hep ölüm ile sonuçlanmış örnekler.Yaralanma ile sonuçlanmış bu tür olaylara da bakış açıları aynı mıdır?
  Hasretim nazlıdır...

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. İşyerinde Kavga
  Konu Sahibi HaMaL Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 6
  Son Mesaj : 10.Ağustos.2015, 15:38
 2. İş Kazası Bildirimi
  Konu Sahibi berfin55 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 13.Eylül.2013, 01:44
 3. İşyerinde iş kazası geçiren çalışanın o günlük ücreti,
  Konu Sahibi kenanacur Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 8
  Son Mesaj : 22.Mart.2012, 17:32
 4. İş Kazası Bildirimi Hk.
  Konu Sahibi nirvana3482 Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 10.Ağustos.2009, 18:08
 5. Kapanan İşyerinde İş Kazası Geçiren Personel Hk.
  Konu Sahibi kaynakcagdas Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Nisan.2007, 12:58

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36