Daha önce yazdığın gibi eğer kanuın maddesiz bir bildirim verip sonradan herhangi bir nedenle bu bildirgede düzeltme yapmak isterseniz ek eğer herhangibir kanun md ile bildirim yapmak isterseniz asıl oluyor. Kısaca ilk verdiğiniz bildirim teşviksiz veya kanun md ile verdikten sonra yine aynı şekilde teşviksiz veya aynı kanun maddeli ilave/değişiklik bildirimi yapmak isterseniz ek olarak değilse asıl olarak verilir.