İşin toplam istihkak bedeli 1.000.000 TL ise ve asgari işçilik oranı %5 ise normalde bildirilen işçiliğin 50.000 TL'nin altında kalıp kalmadığına bakılıyor. Ancak kamu kurumu ile yapılan sözleşmede örneğin "ayda en az 10 kişi çalışacaktır" gibi bir şart olsa 50.000 TL tutarını aramadan sadece 10 kişi şartı ile asgari işçilik sağlanmış olur mu? Yoksa bunun için sözleşmede "sözleşme boyunca 3600 gün işçilik tahakkuk ettirilecektir" gibi gün de belirten bir ibare mi gerekir?