6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası kapsamında yapılacak tecil ve taksitlendirme işlemleri,

SGK Genelgesi 2013/14 (Doğal afet nedeniyle ertelenen borçların tecil ve taksitlendirilmesi)