taşeron programı

Like Tree2Beğeni

Konu: İş Kazası Sayılır mı..?

 1. #11
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.241
  sayın keremcem,

  verdiğiniz cevap ile sorulan soru ve verdiğim cevapların aksine konu çok farklı yöne kaymış durumdadır.

  soruda sorunun soruş şekline göre verdiğim cevap # 2 no lu cevabımda mesai saatleri içerisinde iş ziyareti için şirket dışında bir kaza geçirilmesinden dolayı iş kazası kapsamına gireceğini

  # 7 no lu mesajımda ise ayrıntılara yer verdim tekrar yazmayacağım kazanın sebep ve oluş şekilleri önemlidir.

  özetleyecek olursak, kişi işe gitmek için durakta servis beklemesi zorunluluk teşkil etmesi ve tasarrufu olmaması neticesinde oluşan kaza (dediğim gibi burada ayrıntılar çok önemli ve bu konuyu sgk dan bilgi alınarak uygulanması gerektiğini belirttim)

  sayın keremcem sizin verdiğiniz simit örneğinde kişi kendi isteği ve hür özgür iradesi ve tasarrufu ile simit ve/veya başka bir şey alması durumunda oluşacak kazada doğal olarak iş kazası sayılamayacaktır.

  başta dediğim gibi ikisi çok farklı konulardır lütfen kafa karıştırmayalım.

  İyi Çalışmalar,


 2. #12
  AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  3.920
  Alıntı şeref aydemir Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Bu şekil durum iş kazası sayılmamalı
  +1............
  Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

 3. #13
  Üyelik tarihi
  Şubat.2013
  Mesajlar
  22
  T.C.

  YARGITAY

  21. HUKUK DAİRESİ

  E. 1996/2674

  K. 1996/2738

  T. 14.5.1996

  • İŞ KAZASI SAYILMA ( Servis Aracını Beklerken Durakta Trafik Kazası Geçiren Sigortalı )

  • SERVİS ARACINI BEKLEME SIRASINDA DURAKTA TRAFİK KAZASI GEÇİRME ( İş Kazası Sayılması )

  • SİGORTALININ DURAKTA SERVİS ARACINI BEKLERKEN TRAFİK KAZASI GEÇİRMESİ ( İş Kazası Niteliği )

  • TRAFİK KAZASININ İŞ KAZASI NİTELİĞİ ( Durakta Servis Aracını Beklerken Meydana Gelen )

  506/m.11/A-e


  ÖZET : Sigortalı; servis aracına binmek üzere, işveren tarafından belirlenen yerde beklerken, üçüncü şahsa ait aracın çarpması sonucu yaralanırsa, bu olayın iş kazası sayılması gerekir. DAVA : Davacılar, murisleri meydana gelen kazanın bir iş kazası olduğunun tesbitine karar verilmesini istemiştir.
  Mahkeme, ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar vermiştir.
  Hükmün, davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra, işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:
  KARAR : Dava, zararlandırıcı sigorta olayının işkazası sayılması gerektiğinin saptanması istemine ilişkindir. Zararlandırıcı sigorta olayının, sigortalının işveren tarafından belirlenen yerde, servis aracını beklerken oluştuğu uyuşmazlık konusu değildir. Uyuşmazlık, sigortalının işe gitmek için işveren tarafından belirlenen durakta servis aracını beklerken, üçüncü şahsa ait aracın çarpması sonucu oluşan zararlandırıcı sigorta olayının iş kazası sayılıp sayılmayacağı noktasında toplanmaktadır.
  Sosyal Sigortalar Kanununun bu davanın yasal dayanağını oluşturan 11-A/e maddesine göre, sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında, bedence ve ruhça arızaya uğratan olay işkazasıdır. Somut olayda sigortalı, servis aracına binmek üzere işveren tarafından belirlenen yerde beklediği sırada, ruhca arızaya maruz kaldığı açıktır. Hal böyle olunca ve özellikle zararlandırıcı sigorta olayının, yukarıda sözü geçen maddenin ( e ) bendinde vurgulandığı üzere sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülmesi sırasında, başka bir anlatımla, servis aracına binmek üzere işveren tarafından belirlenen yerde beklediği sırada oluştuğuna göre, sigorta olayının iş kazası sayılması gerektiği hukuksal gerçeği ortadadır. Zira, ( e ) bendinde; "götürülmesi sırasında" sözcüklerinin sigortalıların işveren tarafından belirlenen yerde servis aracına binmek üzere toplu olarak bulundukları hazırlık dönemini de kapsadığı söz götürmez. Öte yandan, "götürme sırasında" sözcüklerinin salt-servis aracında geçen süreyi değil, servis aracına binmeden önceki süreyi de kapsadığı biçiminde yorumlamak, sosyal güvenlik hukukunun ilkelerine de uygun düşeceği tartışmasızdır.
  Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın davanın kabulüne karar vermek gerekirken, yazılı şekilde reddine karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.
  O halde, davacının bu yönü amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
  SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle ( BOZULMASINA ), temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine, 14.5.1996 gününde oybirliği ile karar verildi.

 4. #14
  Üyelik tarihi
  Şubat.2013
  Mesajlar
  22
  MADDE 13- İş kazası;
  a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
  b) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
  c) Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
  d) (Değişik: 17/4/2008-5754/8 md.) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
  e) Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,
  meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olaydır.


  Kuruma bildirilen olayın iş kazası sayılıp sayılmayacağı hakkında bir karara varılabilmesi için gerektiğinde, Kurumun denetim ve kontrol ile yetkilendirilen memurları tarafından veya Bakanlık iş müfettişleri vasıtasıyla soruşturma yapılabilir. Bu soruşturma sonunda yazılı olarak bildirilen hususların gerçeğe uymadığı ve olayın iş kazası olmadığı anlaşılırsa, Kurumca bu olay için yersiz olarak yapılmış bulunan ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlardan, 96 ncı madde hükmüne göre tahsil edilir.

 5. #15
  Üyelik tarihi
  Şubat.2013
  Mesajlar
  22
  http://www.kamu-is.org.tr/pdf/813.pdf

  Yargıtay söz konusu kararında işçinin servis aracına binmek üzere durakta
  beklediği dönemi hazırlık dönemi olarak kabul etmiştir. Eğer servis aracına
  binmeden önceki dönemi hazırlık dönemi olarak nitelemek ve böylece hükmün
  kapsamına dahil etmek mümkün olsa idi, işçinin evden çıktığı andan itibaren servis
  aracına bindiği ana kadar uğradığı her türlü kazayı iş kazası olarak kabul etmek
  gerekirdi. Zira servis aracına bininceye kadar, sigortalının yaptığı her eylem, servis
  aracına bineceği durağa ulaşma, araca binme ve işyerine gitme amacına
  yöneliktir. Örneğin evden çıkıp servis durağına kadar olan mesafeyi yürüyen işçiye
  bir aracın çarpması halinde bunu da iş kazası saymak gerekirdi. Bu sonuç ise
  SSK.11/A-e hükmü karşısında mümkün görünmemektedir

  Kanaatimizce de sigortalının, işyerine gitmek üzere servis aracı beklerken
  uğradığı kaza, SSK.11/A-e’ye göre iş kazası olarak kabul edilemez. Zira sözkonusu
  hükme göre, ancak taşıtla götürülüp getirilme sırasında meydana gelen kazalar iş
  kazasıdır. Kanunun bu açık hükmü karşısında, henüz taşıma başlamadan önce
  veya taşıma faaliyeti sona erdikten sonra meydana kazalar iş kazası olarak
  nitelendirilemez.
  Yukarıda değinildiği gibi, bir kazanın bu fıkra (SSK.11/A-e) kapsamında iş
  kazası olarak nitelendirilebilmesi için, işçilerin işin yapıldığı yere “toplu” olarak
  götürülüp getirilmeleri sırasında olayın meydana gelmiş olması gereklidir. Burada
  önemli olan, aracın toplu taşımaya tahsis edilmiş ve araç bu amaca hizmet
  ederken, kazanın meydana gelmiş olmasıdır. Toplu taşımaya tahsis edilen araçta
  bir tek sigortalı bulunmuş olsa dahi, uğranılan kaza yine de iş kazası sayılır107
  .
  Yargıtay bir başka kararında ise, sigortalının maruz kaldığı kazayı (trafik
  kazasını) iş kazası olarak kabul etmemiştir108. Karara göre, sigortalının maruz
  kaldığı kaza, servis aracına binmek üzere yolun karşı tarafına geçerken meydana
  gelmiştir. Dolayısıyla, servis aracına binerken veya servis aracının içinde olmadığı
  ortadadır. Hal böyle olunca, SSK.11/A-e’de öngörülen koşulların dava konusu
  olayda oluşmadığı açık seçiktir. Varılan bu sonuç, dayanak yapılan kanuni
  düzenlemeye uygun düşmektedir. Çünkü anılan düzenleme, “sigortalıların,
  işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri
  sırasında” uğradıkları kazaları iş kazası saymaktadır

 6. #16
  Üyelik tarihi
  Şubat.2013
  Mesajlar
  22
  iş kazası sonucu çalışma gücünün %10'unu kaybeden kişiye işgöremezlik geliri bağlanır.
  iş kazası sonucu iş göremezlik aylığı bağlanırsa sgk ödediği aylıkları kusuru olana rücu eder.
  dolayısı ile iş kazası bildirimi çok önemlidir.

  iş kazalarında sgk yapılan masrafları rücu eder
  hatta ölümlü kazalarda 300-400 bin TL rücu olabilmektedir.

  o nedenle
  kendi başınıza işverenin onayı olmadan karar verip hareket etmemekte fayda var.
  iş kazası sonucu çalışma gücünün %10'unu kaybeden kişiye işgöremezlik geliri bağlanır.

  ben iş kazası diye bildireyim de sonradan sorun olmasın diyerek hareket etmemekte fayda var.
  keremcem bunu beğendi.

 7. #17
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.522
  Alıntı demiral Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ayrıntılar ayrıntılar çok önemli kişinin orada bulunma nedeni işyerinin tahsis etmiş olduğu servis aracına binmesi için bulunması sonucta belirtilen noktayı şirketin tahsis etmiş olduğu servis aracı şeçmiyor mu ikinci ayrıntı eğer servis araçı normal geliş saatinden geç kalmış ise buda ayrı bir konu.

  İyi Günler.
  Sn.demiral,
  uç noktada bir örnek verdim haklısınız, ama başka türlü olaya bakış açısını değiştirebilmem mümkün değildi.
  Verdiğim örneğin sebebi ise, salt durakta beklerken kaza geçirdi bilgisi olan konu için vermiş olduğunuz şu :
  Alıntı HAZELSU Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Durakta servisi beklerken kaza geçiren personeli iş kazası olarak mı değerlendirmek gerekiyor..? Bana çok mantıklı gelmedi bu durum , servise adım attığı an iş kazası sayılır ama durakta bekleyen için çok mantıklı bulmuyorum iş kazası değerlendirmesini. Bu konuda bilgisi olan var mı..? Ya da başına böyle bir durum gelen
  Alıntı demiral Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  bu durumu siz bence sgk'ya dilekçe ile en kısa sürede bildirmeniz vakit kaybetmeden çünkü yoruma çok açık konu.

  İyi Günler.
  cevabınız idi.
  Durakta beklerken olduysa iş kazası sayıLABİLİR elbette ( ama her zaman değil) durakta kaldırımda bekliyorsa farklı kaldırımdan aşağıda bekliyorsa farklı sonuç çıkacaktır.

 8. #18
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.241
  sanırım üç aşağı beş yukarı konuda hem fikir olduk konu yoruma çok açık bence burada yorumlanacak tüm yorumlar yapıldı gerisi bizleri aşar diyebilirim. Baştan savunduğum ilgili kuruma danışmakta fayda var.

  İyi Günler.

 9. #19
  Üyelik tarihi
  Ocak.2009
  Mesajlar
  1.020
  Alıntı keremcem Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Aynı kişi, durakta servis aracını beklerken, durağın önündeki simitçiden aldığı simidi yutamayıp nefessiz kalsa ve olur ya vefat etse;

  İş kazasımıdır sn.demiral?

  Kaza nasıl bir kazadır sn.hazelsu?
  Ayağı takılıp kırıldı mı? Durakta beklerken bir başka ( tam kusurlu) araç gelip durakta bekleyen çalışana mı çarptı...??
  Durakta bekliyorduk , servis geldi , o da servisin geldiğini görünce dönerken birden ayağı takıldı dizinin üstüne düştü , zaten dizi rahatsızdı bir de üstüne düşünce zedelenme oldu ve topallayınca gönderdik tabi , tabi iş kazası mı değil mi tartışması oldu. ( bu arada arkadaş taşeron , işvereni ne şekilde gönderdi bilmiyorum )

  ben açıkcası iş kazası olarak bildirilmemesinden yanayım. Çünkü bugün kendi personellerimizden de biri iş kazası yaptı. Adamın eline çapak batmış , ne zaman battı diyorum , bilmiyorum diyor , nasıl oldu diyorum bilmiyorum diyor , bende sen ne biliyorsun niye geldin dedim en sonunda sinirlenip , bir doktorculuk oynayıp ienfeksiyon kapmasına sebebiyet vermişler. Öyle saçma sapan şeyler oluyor ki , bu iş kazalarının suyu çıktı artık
  Ümitsiz olmayın , Ümit SİZ olun.....

 10. #20
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.553
  Yanlış anlaşılmasın ama anılan "Karar" çok düşündürücü geldi bana

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Cevap: 1
  Son Mesaj : 13.Aralık.2014, 15:33
 2. Trafik Kazası İş Kazası Olarak Bildirimeli mi?
  Konu Sahibi bil_gin Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 13.Aralık.2012, 13:27
 3. Cevap: 5
  Son Mesaj : 23.Temmuz.2012, 10:20
 4. İş Kazası sayılır mı?
  Konu Sahibi sideman Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 23
  Son Mesaj : 30.Haziran.2012, 11:46
 5. Cevap: 3
  Son Mesaj : 26.Mayıs.2009, 11:01

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36