kamu işçi maaş

Like Tree7Beğeni

Konu: Stajer İle İlgili Yapılacak İşlemler Hk.

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  8

  Stajer İle İlgili Yapılacak İşlemler Hk.

  Merhabalar;

  Daha önce stajer ile ilgili hiçbir işlem yapmadığımdan yardımlarınızı rica ediyorum.

  Bir üniversitenin MYO öğrencisi zorunlu staj formunu işyerimize getirdi, patronlarımız onayladı. Bu formda "öğrencinin staj yapacağı döneme ilişkin işkazası meslek hastalıkları sigortası primlerinin ödeme yükümlüsü üniversite rektörlüğüdür yazıyor. Staj başlama tarihi 24.06.2013 ve süresi 30 iş günü. Form işyeri tarafından doldurulup imzalandı, staj yapacak öğrenciye teslim edildi.

  Size sormak istediğim, stajın başlayacağı 24.06.2013 tarihinde kadar benim yapacağım bir işlem varmı. Primleri üniversite rektörlüğü ödeyecek peki ben sigortalı girişi yapacak mıyım? Herhangibir ücret ödeyecek miyim?


 2. #2
  Üyelik tarihi
  Aralık.2012
  Mesajlar
  408
  Merhaba,

  Staj "Zorunlu staj" olduğundan ve ilgili İş kazası meslek hastalığı primi üniversitece ödeneceğinden sizin sigorta yönünden yapacağınız bir işlem bulunmamaktadır.

  Bununla birlikte, "3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesine göre; işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenci, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin % 30'undan aşağı ücret ödenemez ve aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır. Fakat, Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 maddesinin 12. bendine göre; Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanununa tabi çırakların asgari ücreti aşmayan ücretleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur."

  Buna göre ilgili öğrenciye söz konusu asgari ücretin %30'u kadar bir ücret ödemeniz gerekir. Bu işlemi de gider pusulasıyla gerçekleştirerek ve herhangi bir vergiye tabi tutmadan gerçekleştirebilirsiniz.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  8
  çok teşekkür ederim sayın tktvlkn.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2010
  Mesajlar
  219
  Yüksekokul stajiyer öğrencilerine ücret ödemek zorunda
  değilsiniz. İşe başlarken Okuldan SGK işe giriş bildirgesinin
  1 suretini getirmesini isyeyebilirsiniz

 5. #5
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.740
  Bu günlerde bende bu konu üzerinde duruyorum,(biraz tereddütlerim var bazı noktalarda)
  6111 sayılı kanun ile 3038 sayılı kanunun 25 inci maddesinde bazı değişiklikler sözkonusu araştırdım ama şimdilik tam netleştiremedim
  Sn.Resul Kurt,Ali tezel,Tahsin Sınav, Murat Özdamar(sgk-İst.il.müd.yard)Erden Çakar(sgk denetmeni)gibi üstadların makaleleri de var ve doyurucu,başkaca görüşler var ise detaylı olarak değerlendirip müştereken sonuca gitmemizde yarar var diye düşünüyorum.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Nisan.2013
  Mesajlar
  77
  6111 sayılı torba yasa ile birlikte, 20 ve üzerinde işçi çalıştıran işletmeler zorunlu iken bu sayı 10 ve üzeri işçi çalıştıran olarak değiştirildi.
  Ücret konusu da “Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.” denilmiştir. Saygılarımla.
  Bir Mum Diğer Bir Mumu Tutuşturduğunda Işığından Birşey Kaybetmez!..

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2013
  Mesajlar
  71
  Sayın İhsans ; Dediğiniz gibi yüksekokul öğrencilerine ücret ödenmez staj defteri imzalanır sigorta için okula yollanır ama bazı öğrenciler bu yıla mahsus ödenecek diye yeni kanun diye söylemişler biz ardık bulamadık.
  Böyle bir şeyin olup olmadığı hakkıknda bilen arkadaşlar varsa yyazssın..

  saygılarımla iyi akşamlar.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2013
  Mesajlar
  71
  Sn Şeref Aydemir'in yukarıdaki bilgilendirmesi sonucu (teşekkür ederim.)

  6111 sayılı kanun

  MADDE 61- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendine “orta öğretim kurumları” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumları” ibaresi eklenmiştir. ( yani eski yasaya nasıl tic. ve meslek. lisesi öğrencilere maaş ödüyorsak şimdide Y.Ö.K'üde katmıştır.)


  MADDE 64- 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasına “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin” ibaresi eklenmiştir.
  “Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.”

  3308 sayılı kanunun yeni hali
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Ücret, Sosyal Güvenlik ve izin

  Ücret ve Sosyal Güvenlik  Madde 25 – Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. (Değişik son cümle: 13/2/2011-6111/64 md.) Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan aşağı ücret ödenemez.

  Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.

  Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.

  Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları hükümleri uygulanır. Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50'si üzerinden Bakanlık ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekle karşılanır. (4)

  _________________

  (1) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 62 nci maddesiyle, bu maddelerde yer alan “yirmi” ibareleri “on” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

  (2) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 63 üncü maddesiyle, bu fıkrada yer alan “her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin 2/3’ü nispetinde” ibaresi “her ay 18 yaşını bitirenlere ödenen asgari ücretin net tutarının 1/3’ü nispetinde, yirmi ve daha fazla personel çalıştırılması halinde 2/3’ü nispetinde” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

  (3) Bu fıkrada yer alan “fona” ibaresi, 20/6/2001 tarih ve 4684 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle yürürlükten kaldırılmış olup, bu hüküm 1/1/2002 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  (4) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 64 üncü maddesiyle, bu fıkraya “Bakanlık” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

  Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 23, 24, 35 ve 42 nci maddeleri hükümleri uygulanmaz. Ayrıca bunlara aynı Kanuna göre işgöremezlik ödenekleri bağlanacak sürekli işgöremezlik gelirine esas olacak günlük kazançların tespitinde sigorta primine esas tutulan ücret dikkate alınır.

  iyi geceler saygılarımla..

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2013
  Mesajlar
  71
  3308
  Madde 25 – Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile işyeri sahibi arasında Bakanlık "VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARINCA " belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. (Değişik son cümle: 13/2/2011-6111/64 md.)

  Cümlesine göre "ÜCRET ÜNİVERSİTELERİN DÜZENLEYECEĞİ SÖZLEŞME İLE TESPİT EDİLMESİ LAZIM
  AMA BİR HAREKET YOK BEN Mİ YANLIŞ YORUM YAPIYORUM ACABA
  KONUYA İLGİSİ OLAN TÜM ARKADAŞLAR YARIN DÜZELTSİNLER MÜMKÜNSE SAYGILARIMLA....

 10. #10
  şeref aydemir - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  şeref aydemir isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Kasım.2011
  Mesajlar
  4.740
  Sn.Evcimen
  Haklısınız detaya girdikçe bazı noktalarda farklılıklar sözkonusu, çalışalım, birlikte sonuçlandıralım.
  Kolay gelsin

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Staj Bittikten Sonra Yapılacak İşlemler
  Konu Sahibi Yaklaşım Forum Stajyer Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 23.Şubat.2018, 12:02
 2. Kullanılamaz Durumda Olan Taşıtlarla İlgili Olarak Yapılacak İşlemler
  Konu Sahibi ferhat Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 14.Şubat.2015, 00:42
 3. Karşılıksız Muamelesi Gören Çekle İlgili Yapılacak İşlemler
  Konu Sahibi ferhat Forum Ticaret Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 14.Nisan.2009, 17:28
 4. Kaybedilen Faturayla ilgili Yapılacak İşlemler
  Konu Sahibi ENGİN TAŞDEMİR Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 03.Aralık.2008, 18:15
 5. Yıl Sonunda Yapılacak İşlemler Hk
  Konu Sahibi KARACASMMM Forum Vergi Usul Kanunu
  Cevap: 11
  Son Mesaj : 28.Aralık.2005, 14:55

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36