Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar


SGK Genelgesi 2014/1 (Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar)