İhaleli iş fiilen sona erdiğinden 11.09.2013 tarihinde iş bitti ve işçiler işten ayrıldı. 11.09.2013 tarihinden sonra çalışma olmadı. İdare ile yapılan yazışmalar dolayı ile Geçici Kabul 10.10.2013 tarihinde yapıldı. Geçici kabul tarihine kadar sigortalı işçi çalıştırma mecburiyeti var mı?