13.01.2014-15.01.2014 tarihlerinde raporlu olan işçi için rapor girişi mail gönderilmeden
ceza tebligatı yapıldı?
işçi bildirilen tarihte rapor almadığını beyan ediyor
sgk sisteminde raporun aile hekiminden verildiği görünüyor
2013/19 sayılı SGK genelgesinde ;
Diğer taraftan birinci basamak sağlık kuruluşu durumunda olan işyeri hekimleri, aile hekimleri, bazı sağlık ocakları, belediye hastaneleri ve askeri hastaneler ile sınırlı sayıda ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşları tarafından istirahat raporları halen kâğıt ortamında düzenlenmekte olup kurye veya posta ile Kuruma gönderilmektedir. Raporları bu şekilde düzenlenerek Kuruma ulaştırılan sigortalılar için de “çalışmadı” bildirimi yerine geçen eksik gün nedeni bildirimleri veya kazanç ve prim bildirilen dönemde “çalışılmadığına dair bildirim girişleri” aylık prim hizmet belgesi üzerindeki sütundan veya “çalışılmadığına dair bildirim giriş” ekranlarından aylık prim hizmet belgesinin Kuruma bildirileceği son tarihe kadar yapılabilecektir.
Ancak kâğıt ortamında manuel olarak Kuruma gönderilen bu raporlar için elektronik mesaj yollanmadığı, raporun sigortalı tarafından işverenine ibraz edilmeyebileceği de göz önüne alınarak bu raporlardan yukarda belirtilen sürelerde bildirim yapılmayanlar için ikinci bir talimata kadar 2012/28 sayılı Genelge hükümlerine göre Tebligat gönderildikten sonra idari para cezası ile ilgili işlemler gerçekleştirilecektir.
denilmesine rağmen ceza kesilmiştir. sgk memuru bu uygulama kaldırıldı mail gelmese de kendiniz kontrol etmelisiniz diyor.
uygulamanın kaldırıldığına dair herhangi bir düzenleme konusunda bilgisi olan var mı arkadaşlar?