İşten ayrılış bildirgesi onayladıktan sonra çıkan uyarı mesajı ;

Değerli İşverenimiz,
Sigortalınız xxxxxxx için 08.08.2014 tarih itibariyle işten ayrılış bildirgesi vermeniz nedeniyle, çalışanınızın 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre zorunlu sigortalılığı sona ermiştir. Sigortalılığı sona eren çalışanınız, 5510 sayılı Kanunun 67 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre zorunlu sigortalılığının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanabilecektir. Ayrıca, çalışanınızın bu tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılığı varsa, 10 güne ilaveten 90 gün daha bakmakla yükümlü olduğu kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlanabilecektir.
Adına işten ayrılış bildirgesi verdiğiniz kişi, sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkının sona erdiği bu tarihten sonra, başka bir kapsamda genel sağlık sigortalılığı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olmaması halinde, Kanunun 60ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Kurumumuzca resen zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecektir. Bu nedenle, bu kişinin yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir testi başvurusunda bulunması gerekmektedir. Böylece, gelir durumuna göre, genel sağlık sigortası tescili ve prim ödeme durumu güncellenecektir. Konuyla ilgili aşağıdaki bilgilendirme yazısını işten ayrılan çalışanınıza vermenizi hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.
Değerli Sigortalımız xxxxxxx
Adınıza 08.08.2014 itibariyle işten ayrılış bildirgesi verilmesi nedeniyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre zorunlu sigortalılığınız sonlandırılmış bulunmaktadır. 5510 sayılı Kanunun 67 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre zorunlu sigortalılığınızın sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanabileceksiniz. Ayrıca bu tarihten geriye doğru bir yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılığınız varsa, 10 güne ilaveten 90 gün daha bakmakla yükümlü olduğunuz kişiler dahil sağlık hizmetlerinden yararlanabileceksiniz.
Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkınızın sona erdiği tarihten sonra, başka bir kapsamda genel sağlık sigortalılığınız veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişisi olmamanız halinde, Kanunun 60ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında Kurumumuzca resen zorunlu genel sağlık sigortalısı olarak tescil edileceksiniz. Bu nedenle, yerleşim yerinizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına müracaat ederek gelir testi başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Böylece, gelir durumunuza göre, genel sağlık sigortası tesciliniz ve prim ödeme durumunuz güncellenecektir.
Sağlık hizmetlerinden yararlanma konusunda sorun yaşamamınız için yukarıdaki bilgileri dikkate almanızı önemle hatırlatır, sağlıklı günler dileriz.

güzel olmuş...