cfo-bmi

Like Tree1Beğeni
 • 1 Post By Rietveld

Konu: Hatalı Rapor Bi̇ldirimi

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2013
  Mesajlar
  34

  Hatalı Rapor Bi̇ldirimi

  Merhaba,

  Geçtiğimiz ay, 6 gün raporlu olan kişiden hiçbir kesinti yapılmadığı ve onun yerine yanlış kişinin bordrosundan 6 günlük kesinti yapıldığını fark ettim. Raporlu kişinin işgöremezlik raporu SGK'dan onaylandı.

  Bu durumda yapılması gereken nedir acaba?
  Teşekkürler.


 2. #2
  Rietveld - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Rietveld isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  3.396
  Onaylanan raporda sorun yok ama ilgili ayın bildirgesini düzeltmeniz gerekiyor.İptal ve ek bildirge vermeniz lazım elden SGK'ya.
  ikacc bunu beğendi.
  __Emrah GEDIK__ RSA

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2013
  Mesajlar
  34
  Alıntı Rietveld Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Onaylanan raporda sorun yok ama ilgili ayın bildirgesini düzeltmeniz gerekiyor.İptal ve ek bildirge vermeniz lazım elden SGK'ya.
  Emrah Bey, en geç ne zamana kadar vermemiz gerekir acaba?

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2014
  Mesajlar
  1.015
  Zamanı yok ama onlar ceza kesmeden siz gidin düzeltin

 5. #5
  Rietveld - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Rietveld isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  3.396
  Arkadaşın dediği gibi zamanı yok ancak SGK bir süre sonra re'sen yapıyor.Onlar yapmadan siz verin hemen.Yoksa cezalar 2 katına çıkıyor kurum kendisi yaparsa.
  __Emrah GEDIK__ RSA

 6. #6
  Üyelik tarihi
  Aralık.2013
  Mesajlar
  34
  Bu işlemi YMM yapıyor ancak kendisinden öğrenmem biraz zor oluyor. İşleyiş hakkında bilgi verebilir misiniz? E-bildirge ekranından mı yapılıyor işlem yoksa elle mi dolduruyoruz?

 7. #7
  AYSE - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  AYSE isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Mayıs.2010
  Mesajlar
  3.920
  Hangi dönemden bahsediyorsunuz? Ona göre internet veya elden başvurulacak.
  Ölüm varsa bu dünyada.. zulüm var.

 8. #8
  Rietveld - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Rietveld isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  3.396
  Geçtiğimiz ay dediğinize göre ve bu konuyu Ekim ayında açtığınıza göre bahsettiğiniz düzeltmeyi Eylül ayı için yapmanız gerekiyor.O halde bunu ebildirge sisteminden yapabilirsiniz.Eylül ayı bildirgelerinin yasal verilme süresi daha dolmadı.

  Eğer Ağustos ayından bahsediyorsanız o zaman elden aylık bildirge doldurup kuruma vereceksiniz.
  __Emrah GEDIK__ RSA

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Aralık.2013
  Mesajlar
  34
  Alıntı Rietveld Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Geçtiğimiz ay dediğinize göre ve bu konuyu Ekim ayında açtığınıza göre bahsettiğiniz düzeltmeyi Eylül ayı için yapmanız gerekiyor.O halde bunu ebildirge sisteminden yapabilirsiniz.Eylül ayı bildirgelerinin yasal verilme süresi daha dolmadı.

  Eğer Ağustos ayından bahsediyorsanız o zaman elden aylık bildirge doldurup kuruma vereceksiniz.
  Ağustos ayında yanlış yapılmış o halde elden kuruma vereceğiz. Teşekkürler

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2013
  Mesajlar
  2
  Kurumu içerisinde ya da diğer bir kuruma ait başka yerdeki bir göreve atanan ve mehil müddeti süresini kullanmakta olan Devlet memurlarının, yeni görevlerine başlamadan önce hastalıklarından dolayı hastalık raporu almaları da söz konusu olabilmektedir.

  Mehil müddeti içerisinde hastalık raporu alan memurların, yeni görevlerine ne zaman başlayacakları ile bu döneme ilişkin aylık ödemeleri konularında ise memurlarda veya kurumlarında tereddüt yaşanabilmektedir.

  Benzer bir durum ile ilgili olarak Devlet Personel Başkanlığından görüş istenmesi üzerine, DPB tarafından şu şekilde değerlendirme yapılmıştır Mütalaa: 08/10/2013-18097)

  Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Güvenlik” başlıklı 18 inci maddesinde, “Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilmez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.” hükmü yer almaktadır.

  Mezkur Kanunun “Atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi” başlıklı 62 nci maddesinde, “İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;
  a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,
  b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

  Yukarıdaki süreler;
  1-Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,
  2-Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi, 3-Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği, tarihinde başlar.

  Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalarda memurlara atama emirleri tebliğ edilince yollukları, ödeme emri aranmaksızın, saymanlıklarca derhal ödenir. Memurun izinli ve raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber (a) ve (b) bentlerindeki süreler izin ve rapor müddetinin bitmesinde başlar.

  Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükümde kanuni izinlerin kullanılması sırasında başka bir göreve atanan memur için göreve başlama süresinin(mehil müddetinin) iznin bitiminden itibaren başlayacağı belirtilmekle birlikte, atama emri tebellüğ ettirildikten sonra mehil müddeti içinde memurun hastalık raporu alması durumunda göreve başlamayla ilgili herhangi bir düzenleme mezkur hükümde yer almamaktadır.

  Adı geçen Kanunun “İşe başlamama halinde yapılacak işlem” başlıklı 63 üncü maddesinde, “Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın 62 nci maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir ve bunlar 1 yıl süreyle Devlet memuru olarak istihdam edilemezler. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir.

  Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara, eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile 10 günlük bir süre daha verilebilir. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın bu süre sonunda da yeni görevlerinde işe başlamayanlar memuriyetten çekilmiş sayılırlar.” hükmü yer almaktadır. Mezkur hükümde memurun başka yerdeki göreve atanması halinde 62 nci maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevine başlamaması halinde eski görevlerinden ayrılış ve yeni görevlerine başlayış tarihleri arasında aylık verilmemek şartı ile mehil müddetine ek olarak 10 günlük bir süre daha verilebileceği belirtilmekte olup, söz konusu ek sürenin memurun belgeye dayalı zorlayıcı bir mazeretinin bulunmaması durumunda verilebilecek bir süre olduğu değerlendirilmektedir. Bu ek süreyi belgeye dayalı zorlayıcı bir mazeretinin bulunması durumunda verilecek ek süre olduğunun düşünülmesi durumunda bu konuda kurumların takdir yetkisinin olmaması gerekirdi. Halbuki, söz konusu ek sürenin verilip verilmeyeceği hususunda kurumların takdir yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla, bahsi geçen memura göreve başlaması için verilebilecek ek süreye ilişkin hükmün mehil müddeti içerisinde hastalık raporu alınması durumunda uygulanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

  657 sayılı Kanunun “Hastalık ve refakat izni” başlıklı 105 inci maddesinin birinci fıkrasında “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.” hükmü yer almaktadır. Söz konusu hükümde memura verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük hakları korunarak izin verileceği belirtilmektedir. Başka yerdeki göreve ataması yapılarak atama emri tebellüğ ettirilen ve mehil müddeti içindeki personelin memur statüsünün devam ettiği, dolayısıyla bu süre içinde usulüne uygun olarak almış olduğu hastalık raporları süresince memura aylığının verilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

  Mezkur Kanunun “Görev yeri değiştirilen memurların aylıkları” başlıklı 169 uncu maddesinde “Bulundukları yerden başka yerlerdeki görevlere nakledilen ve 62 nci maddede belirtilen süre içinde yeni görevlerinde işe başlayan memurlarla, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları, işe başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yeni görev yerinde ödenir. Eski görev yerinde alınan aylıklar için kurumlar arasında herhangi bir hesaplaşma yapılmaz.” hükmü yer almaktadır.

  Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

  -Başka yerdeki görevlere ataması yapılan memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesi gereğince verilen mehil müddetinin ilgilinin başka yere taşınmasına ilişkin işleri yapabilmesi için verildiği düşünülmekte olup, bu süre içinde hastalanarak hastalık raporu alan memurun bu işleri yapamayacağının değerlendirilmesi sebebiyle, memurun mehil müddeti içinde hastalık raporu alması halinde mehil müddetinin duracağı, rapor süresinin bitiminde mehil müddetinin kalan kısmının devam edeceği,

  -Başka yerdeki görevlere ataması yapılan memurun 657 sayılı Kanunun 62 nci maddesi gereğince verilen mehil müddeti içinde memuriyet statüsünün devam etmesi, mezkur Kanunun 105 inci maddesinde memura verilen hastalık izninde aylık ve özlük haklarının korunacağının ve yine aynı Kanunun 18 inci maddesinde bu Kanunda yazılı haller dışında memurun aylığının elinden alınamayacağının belirtilmesi sebebiyle, mehil müddeti içinde hastalık raporu alan memurun usulüne uygun olarak almış olduğu hastalık raporunun hastalık iznine çevrilerek aylığının ödenmesi gerektiği,
  mütalaa edilmektedir.
  Konu danilo tarafından (12.Kasım.2014 Saat 19:05 ) değiştirilmiştir.

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Hatalı Kdv Beyannamesi
  Konu Sahibi Day-Dream Forum KDV
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 04.Kasım.2016, 17:34
 2. Eski Rapor ve Yeni Rapor arasındaki bir günlük boşluk.
  Konu Sahibi sideman Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 22.Kasım.2011, 09:13
 3. SGK Hatalı Bildirim
  Konu Sahibi abdullahemin Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 26.Aralık.2009, 09:19
 4. Transfer Fiyat.Rapor Süresi Uzatıldı. Serbest Bölg. Rapor Düzenlenecek
  Konu Sahibi ferhat Forum Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunu
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 15.Nisan.2008, 09:36
 5. Hatalı Devir KDV
  Konu Sahibi maksimus Forum KDV
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 18.Ocak.2008, 08:31

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36