Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

PRİME ESAS KAZANÇLARIN ALT ve ÜST SINIRLARI İLE BAZI İŞLEMLERE ESAS TUTARLAR