kamu işçi maaş

Like Tree1Beğeni

Konu: Yetim Aylığı Kira Geliri Sebebiyle Kesilir mi ?

 1. #1
  Üyelik tarihi
  Aralık.2013
  Mesajlar
  886

  Yetim Aylığı Kira Geliri Sebebiyle Kesilir mi ?

  Yetim aylığı alan Ayşe hanım
  3 adet dairesi mevcut ve bu dairelerden
  Aylık 700, 800 ve 750 TL olmak üzere
  toplam aylık 2.250 TL kira geliri elde etmektedir
  Ayşe hanımın 3 adet dairesi olması babasından yetim aylığı almasını engeller mi?
  Bu dairelerden ötürü kira geliri olması yetim aylığını almasına engel midir?
  Teşekkürler


 2. #2
  ferhat - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  ferhat isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  5.448
  YETİM AYLIĞI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

  Yetim aylığının hangi kanun hükümlerine göre bağlanacağı, ölen kişinin ölüm tarihine göre belirlenmektedir. Buna göre, 1 Ekim 2008’den önce ölen kişilerin hak sahiplerine 1 Ekim 2008’den önce yürürlükte bulunan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre yetim aylığı bağlanacaktır. 5510 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 1 Ekim 2008’den sonra ölen kişilerin hak sahiplerine ise, 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre yetim aylığı bağlanmaktadır.

  Dolaysıyla bu makale çalışmamızda kız ve erkek çocukların yetim aylıklarının kesilmesine ilişkin şartları açıklarken paylaşacağımız bilgiler, 5510 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde olacaktır.

  Kız ve erkek çocuklarına Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kapsamında 1 Ekim 2008’den önce bağlanılan yetim aylıklarının kesilmesi, eski (mülga) Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mevzuatlarındaki hükümlere göre yapılmaktadır. Dolayısıyla, 1 Ekim 2008’den önce Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kapsamında yetim aylığı alan kişilerin aylıklarının arttırılması, azaltılması, kesilmesi ve yeniden bağlanmasında (ilk defa bağlanmasında değil) eski (mülga) Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı mevzuatlarına göre işlem yapılması gerekmektedir. Bu ifadelerimiz, 5510 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi hükümleriyle de sabit bulunmaktadır.

  1 Ekim 2008’den sonra ölen müteveffa kişilerin hak sahiplerine bağlanan yetim aylıklarının kesilmesi ise, sosyal güvenlik sistemine 1 Ekim 2008’den önce veya sonra hangi sigortalılık statüsünde (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) girerse girsin, 5510 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak buna göre yetim aylıkları kesilecektir.

  III- MALUL OLMAYIP YETİM AYLIĞI ALAN KIZ ÇOCUKLARIN AYLIKLARININ KESİLME ŞARTLARI


  5510 sayılı Kanun’un 35. maddesinde; “…Hak sahiplerine bağlanan aylıklar 34. maddede belirtilen şartların ortadan kalktığı tarihi takip eden ödeme dönemi başından itibaren kesilir…” hükümleri bulunmaktadır.

  Kanun metnindeki bu hükümlere göre, 5510 sayılı Kanun’un 34. maddesi hükümlerini dikkate alarak, malul olmayan kız çocuklarına bağlanan yetim aylığının hangi koşullarda kesilebileceğini açıklamaya çalışalım.

  Malul olmayan kız çocuklarına bağlanan yetim aylıkları, kız çocuklarının sosyal güvenlikli olarak çalışmaya başlamaları halinde, evlenmeleri halinde ya da eşinden boşandığı halde boşandığı eşiyle birlikte yaşadıklarının SGK tarafından tespit edilmesi halinde kesilmektedir.

  Görüldüğü üzere, malul olmayan kız çocuklarına bağlanan yetim aylıklarının kesilmesinde belli yaşlara kadar öğrenci olma ya da belli yaş koşullarına sahip olma gibi nitelikler aranılmamaktadır.

  IV- MALUL OLMAYIP YETİM AYLIĞI ALAN ERKEK ÇOCUKLARIN AYLIKLARININ KESİLME ŞARTLARI


  5510 sayılı Kanun’un 34. maddesi hükümlerine göre, malul olmayan erkek çocuklara bağlanan yetim aylıkları; sosyal güvenlikli olarak çalışmaya başlamaları halinde, hiçbir öğrenimi olmayan çocuklar 18 yaşını doldurduğunda, orta öğrenim mezunu olan çocuklar 20 yaşını doldurduğunda, yüksek öğrenim mezunu olan çocuklar ise 25 yaşını doldurduğunda kesilmektedir.

  Sosyal güvenlik hukukunda, lise mezunu olmak orta öğrenim olarak kabul edilirken, iki yıllık meslek yüksek okulu, fakülte, yüksek lisans ve doktora mezunu olmak ise yüksek öğrenim olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla, malul olmayan erkek öğrencilerin, üstte saydığımız okulları bitirdiklerinde yaşlarını doldurmaları beklenilmeden yetim aylıklarının kesilmesi gerekmektedir. Malul olmayan erkek çocukların yetim aylıkları evlenmeleri halinde kesilmemektedir.

  V- MALUL OLAN KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARINA BAĞLANAN YETİM AYLIĞININ KESİLME ŞARTLARI


  Ölen sigortalının kız ya da erkek çocuklarının müteveffa baba veya anaları üzerinden malul oldukları gerekçesiyle malullüklerinden yararlanarak yetim aylığı alabilmeleri için, SGK sağlık kurulunca çalışma güçlerinin en az yüzde 60 oranında yitirdiklerine karar verilmesi gerekmektedir.

  Malul olan kız ve erkek çocuklarına bağlanan yetim aylıkları sosyal güvenlikli olarak çalışmaya başlamaları halinde kesilmektedir. Bunun dışında malul olan kız ve erkek çocuklarına bağlanan yetim aylıkları belirli yaşları doldurmaları halinde, öğrencilik niteliklerinin sona ermesi halinde ya da evlenme gibi nedenlerle kesilemez.

  VI- YETİM AYLIĞI ALAN KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARININ HANGİ TÜR ÇALIŞMAYA BAŞLARLARSA AYLIKLARININ KESİLMEYECEĞİ


  Buraya kadarki ifade ettiklerimizden anlaşılacağı üzere, 5510 sayılı Kanun kapsamında yetim aylığı alan bütün çocukların (çocuğun malul olup olmaması ya da kız ya da erkek olup olmaması fark etmemektedir) aylıkları sosyal güvenlikli olarak çalışmaya başladıklarında kesilecektir.

  Ancak, ifadelerimizde yer alan “çalışma” kavramı, yetim aylığı alan çocuğun bütün sigorta kollarına (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları) tabi olarak çalışması şeklinde anlaşılması gerekmektedir. Bu ifadelerimizi 5510 sayılı Kanun’un 34. maddesi hükümleri teyit etmektedir.

  Şöyle ki; 5510 sayılı Kanun’un 34. maddesinde yetim aylığı alan çocuklar için gerekli olan “çalışmama” koşulu belirlenirken; “b) Bu Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan…” ibarelerinin yer aldığını görüyoruz.

  5510 sayılı Kanun’un 5. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri kapsamında yer alan ve yetim aylığı alan çocukların aylıklarının kesilmesini gerektirmeyen çalışmalar ise aşağıda sırasıyla yer almaktadır.

  1- Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortasına tabi çalıştırılan hükümlü ve tutukluların çalışmaları,

  2- Haklarında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanan kişilerin çalışmaları,

  3- 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler ile yine iş kazası ve meslek hastalığı sigortasına tabi meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tâbi tutulan öğrencilerin çalışmaları,

  4- Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen meslek edindirme, geliştirme ve değiştirme eğitimine katılan ve haklarında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanan kursiyerlerin çalışmaları,

  5- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı (part-time) çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı asgari ücretten az olanların çalışmaları.

  İşte, 5510 sayılı Kanun kapsamında yetim aylığı alırken üstte beş madde halinde belirttiğimiz şekilde çalışmaya başlayan çocukların yetim aylıklarının hiçbir şekilde kesilmemesi gerekmektedir. Çünkü, üstte beş madde halinde saydığımız çalışmalar bütün sigorta kollarına tabi olarak yürütülen ve yapılan çalışmalar değildir.

  Üstte belirttiğimiz beş farklı çalışmadan herhangi birisine tabi olarak çalışmaya başlayan çocukların yetim aylıklarının kesilemeyeceğine ilişkin hükümler, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığı’nın 18.11.2008 tarihli ve 2008/96 sayılı Genelgesi’nin “Ölüm Sigortası” başlıklı bölümünün “F.b.2” madde numaralı alt bentlerinde de hüküm altına alınmıştır.

  Yetim aylığı alan çocuklardan; bütün sigorta kollarına tabi olacak şekilde hizmet akdi ile çalışmaya başlayanların, kendi nam ve hesabına esnaf olarak çalışmaya başlayanların, tarımda kendi nam ve hesabına çalışmaya başlayanların ve kamu idarelerinde çalışmaya başlayanların aylıklarının ise zorunlu olarak kesilmesi gerekmektedir.

  Yetim aylığı alan çocuklar aylık alma durumlarında meydana gelen değişikliği Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlü tutulmuşlardır. Bu nedenle, aldıkları yetim aylıklarının ileride kendilerinden yersiz ödenen aylıkların tahsili gerekçesiyle SGK tarafından faiziyle birlikte talep edilmesi gibi yasal bir işlemle karşılaşmak istemiyorlarsa, yetim aylığı alırken çalışmaya başladıklarında bu durumlarını mutlaka SGK’ya bildirmelerini önemle tavsiye ediyoruz.

  VII- SONUÇ


  İnsanlarımızın sosyal güvenlik haklarını hangi şartları yerine getirdiklerinde kullanabilecekleri önemli olduğu kadar, söz konusu bu sosyal güvenlik haklarını hangi şartlarda devam ettirebilecekleri de bir o kadar önemlidir.

  Şartların oluşması halinde az da olsa sürekli bir gelir niteliğinde olan yetim aylığının hangi koşulların yerine gelmesi halinde alınabileceğini ve kesilmeyeceğini bilmek oldukça önemlidir. Yetim aylığını alan çocuk kız olsun erkek olsun, malul olsun sağlıklı olsun hepsi için yetim aylığının kesilmesinin ortak koşulu aylık almaya devam ederken çalışmaya başlanılmasıdır.

  Bu çalışmamızda, yetim aylığı alan ve her türlü çalışmaya başlayan bütün çocukların aylıklarının kesilmesi gerektiği şeklinde bir kuralın ve kanun hükmünün olmadığını, bunun istisnaları olduğunu ve yetim aylığı alan çocukların çalışmaları halinde hangi tür çalışmaların yetim aylıklarının kesilmesine neden olduğunu, 5510 sayılı Kanun ve 2008/96 sayılı Genelge hükümleri doğrultusunda açıklamaya çalıştık.

  Buna göre özetle, yetim aylığı alan çocuklar bütün sigorta kollarına (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası kolları ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası kolları) birden çalışmaya başladıklarında aylıkları kesilmektedir. Ancak yetim aylığı alan çocuklar, yazımızın VI. bölümünde belirttiğimiz 5 farklı çalışma türünden herhangi birisine tabi olarak çalışmaya başladıklarında aylıklarının kesilmesine gerek bulunmamaktadır.


  Kaynak:Vakkas DEMİR

  İş Müfettişi
  nguroy bunu beğendi.

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Şubat.2015
  Mesajlar
  194
  soruya net cevap verebilmek için, ölüm aylığının bağkur, ssk veya emekli sandığından mı bağlandığının belirtilmesi ile ölen sigortalının ölüm tarihinin belirtilmesi gerekir

 4. #4
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Alıntı bilmezkişi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  soruya net cevap verebilmek için, ölüm aylığının bağkur, ssk veya emekli sandığından mı bağlandığının belirtilmesi ile ölen sigortalının ölüm tarihinin belirtilmesi gerekir

  Artık bunların hiç biri yok Sadece SGK var. Ölüm aylığı ssk olursa kesilir mi?
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 5. #5
  Üyelik tarihi
  Şubat.2015
  Mesajlar
  194
  Alıntı nguroy Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Artık bunların hiç biri yok Sadece SGK var. Ölüm aylığı ssk olursa kesilir mi?
  hepsi SGK mı oldu gerçekten, hiç haberim yoktu !
  söylediğiniz iyi oldu

 6. #6
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Tabi canım ben söylemesem nerden bilican. Neyse ssklı olursa ölüm aylığı kesiliyor mu , ya da bağ kur lu? Ne dersin?
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Şubat.2015
  Mesajlar
  194
  ölen sigortalılının ölüm tarihide önemli
  ölüm tarihine göre, aylık alan kişilere gelir testi yapılıp, geliri asgari ücretin bürüt tutarından fazla olan kişilerin almış olduğu aylıklar kesilir
  SGK'nın 2013/26 sayılı genelgesinde ölüm tarihive sigortalılık durumlarına göre yapılan işlemler belirtilmiştir Sayın Nizam Bey

 8. #8
  keremcem - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  keremcem isimli Üye şuanda online konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Aralık.2007
  Mesajlar
  5.743
  Alıntı bilmezkişi Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  ölen sigortalılının ölüm tarihide önemli
  ölüm tarihine göre, aylık alan kişilere gelir testi yapılıp, geliri asgari ücretin bürüt tutarından fazla olan kişilerin almış olduğu aylıklar kesilir
  SGK'nın 2013/26 sayılı genelgesinde ölüm tarihive sigortalılık durumlarına göre yapılan işlemler belirtilmiştir Sayın Nizam Bey
  Alınan aylık yetim aylığı sn.bilmezkişi, atladınız sanırım. Yetim aylığı alan bayanın aldığı aylığın kesilmesi için şartlar da açıkça belirtiliyor ,
  - çalışıyor olmak
  - evlenmiş olmak
  - kendi çalışmasından dolayı yaşlılık aylığı alıyor olmak,

  onun dışında alınan yetim aylığını kestirtebilecek bir sebep varmıdır???

 9. #9
  nguroy - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  nguroy isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Haziran.2005
  Mesajlar
  12.410
  Bunları nerden çıkarıyorsunuz sn Bilmezkişi? sorulan soru Yetim aylığı alan Ayşe hanım kira geliri elde ederse maaşı kesilirmi?.


  Bu sorunun cevabı;

  Hayır kesilmez, Eğer sigortalı bir işte çalışmaya başlarsa kesilir. Referans verdiğiniz 2013-26 sayılı genelde ilgili bölüm aşağıdadır.

  8.3. Ölüm Sigortasında 4/1-(b) Sigortalıları ve Hak Sahiplerine İlişkin Koşullar
  Ölüm sigortasında gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri yönünden sigortalının ölüm
  tarihinde geçerli olan mevzuat uygulanmaktadır.
  Buna göre, ölüm tarihleri itibariyle 4/1-(b) kapsamındaki sigortalılar ile bunların hak
  sahiplerinde aranan koşullar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
  SİGORTALI
  VE HAK
  SAHİPLERİNE
  İLİŞKİN
  KOŞULLAR
  ÖLÜM TARİHİ
  1/10/1972-
  3/10/2000
  4/10/2000-
  7/8/2001
  8/8/2001-
  1/8/2003
  2/8/2003-
  1/10/2008
  SİGORTALI 3 tam yıl 5 tam yıl 3 tam yıl 5 tam yıl
  ERKEK
  ÇOCUK
  18 yaşını,
  ortaöğrenim
  yapması halinde
  20 yaşını,
  yüksek öğrenim
  yapması halinde
  25 yaşını
  doldurmamış
  olmak.
  1479 sayılı Kanun
  ile diğer sosyal
  güvenlik kanunları
  kapsamında
  çalışmayan, bu
  kanunlar
  kapsamındaki
  çalışmalarından
  dolayı gelir veya
  aylık almayan 18
  yaşını, ortaöğrenim
  yapması halinde
  20 yaşını, yüksek
  öğrenim yapması
  halinde 25 yaşını
  doldurmamış olmak.
  18 yaşını,
  ortaöğrenim
  yapması halinde
  20 yaşını,
  yüksek öğrenim
  yapması halinde
  25 yaşını
  doldurmamış
  olmak.
  1479 sayılı Kanun
  ile diğer sosyal
  güvenlik kanunları
  kapsamında
  çalışmayan, bu
  kanunlar
  kapsamındaki
  çalışmalarından
  dolayı gelir veya
  aylık almayan 18
  yaşını, ortaöğrenim
  yapması halinde 20
  yaşını, yüksek
  öğrenim yapması
  halinde 25 yaşını
  doldurmamış olmak.
  KIZ
  ÇOCUK
  Geçimini
  sağlayacak başka
  bir geliri
  olmamak.
  1479 sayılı Kanun
  ile diğer sosyal
  güvenlik kanunları
  kapsamında
  çalışmayan, bu
  kanunlar
  kapsamındaki
  çalışmalarından
  dolayı gelir veya
  aylık almayan
  Geçimini
  sağlayacak
  başka bir geliri
  olmamak.
  1479 sayılı Kanun
  ile diğer sosyal
  güvenlik kanunları
  kapsamında
  çalışmayan, bu
  kanunlar
  kapsamındaki
  çalışmalarından
  dolayı gelir veya
  aylık almayan
  Nizam Güroy
  Yönetici-SMMM

 10. #10
  Üyelik tarihi
  Şubat.2015
  Mesajlar
  194
  ben ilk başta soru soran kişiye bazı sorularım olmuştu o sorulara cevap verilirse ben de net bir şekilde cevaplarım
  benim anlamadığım size ne oluyor bırakın soruyu soran kişi vefat eden kişinin ölüm tarihini ve hangi sigortalılık statüsünden emekli olduğunu söylesin
  ben gerekçeleri ile açıklarım
  ne diye ssk bağkur mu kaldı diye sulandırıyorsun

  bak ne güzel 2013/26 sayılı genelgedeki tabloyu kopyalamışsın
  biraz daha kopyalamış olsaydınız şunları da görecektiniz
  "Yukarıdaki tabloda belirtilen hak sahibi kız çocukları için “Geçimini sağlayacak başka bir geliri olmamak” ile ana babalar için aranan “Geçiminin ölen sigortalı tarafından sağlanması” şartlarının tespiti diğer bir ifadeyle “geçimini sağlayacak gelir” kavramının belirlenmesinde; kız çocukları veya ana/babanın sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışıp çalışmadıkları ve buralardan aylık alıp almadığı ile tapu kayıtları da araştırılarak varsa gayrimenkullerinden ve diğer gelirlerinden elde ettiği aylık tutarının İş Kanununa göre 16 yaşından büyük sanayi kesiminde çalışan işçiler için tespit edilen asgari ücret (brüt asgari ücret) tutarının altında olup olmadığı hususları sosyal güvenlik denetmenlerince tespit edilecektir."

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Bağkur Yetim Aylığı Ve Sgk Emekli Aylığı
  Konu Sahibi mstfztp Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 25.Aralık.2014, 09:17
 2. Yetim Aylığı
  Konu Sahibi Redgreen Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 14
  Son Mesaj : 07.Haziran.2012, 11:00
 3. Ssklı olarak çalıştım yetim maaşım kesilir mi?
  Konu Sahibi moodyallnight Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 05.Ağustos.2011, 18:34
 4. Ablam Bir İşe Girerse Yetim Maaşı Kesilir mi?
  Konu Sahibi T U R K O Forum Sosyal Güvenlik Mevzuatı Makaleleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Ekim.2009, 13:24
 5. Yetim Aylığı
  Konu Sahibi BERZAH Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 23.Ağustos.2008, 09:55

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36