İstirahat süresini tam göstermek sadece aylık ücret üzerinden yapılan sözleşmelerde geçerlidir. Eğer aylık ücrette rapor günlerini kesmeyip tam gösterecekseniz aylık bildirimde "çalışmamıştır" kutucuğunu işaretlemelisiniz. Rapor bildirim ekranından raporu onaylamlısınız (çalışmamıştır şeklinde) Çalışanın sgk alacağı işgöremezlik ödeneğini de gelir olarak kaydetmelisiniz.