2016 Yılında uygulanacak olan asgari ücretin brüt 1.647,00 TL/ay. Net (AGİ dahil) 1.300,99 TL olarak açıklanmasından sonra asgari ücrette yaklaşık yüzde otuzluk bir artışın işçilik maliyetine önemli yük getireceği gerekçesiyle iş dünyası tarafından hükümetten asgari ücret artışına bağlı olarak vergi ve sigorta primi desteği talep edilmişti. 14 Ocak 2016 Perşembe TBMM görüşülen ve kabul edilen 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ' da yer alan 17 nci madde düzenlemesiyle işverenlerin rekabet gücünün artırılması ve kayıtlı istihdamın teşviki, asgari ücretle çalışanların yoğunlukta olduğu küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi amacıyla 5510 sayılı Kanuna geçici 68 inci madde eklenerek işletmelere sigorta primi desteği sağlandı.


İlgili Makale'ye ulaşmak için tıklayınız: Yeni Asgari Ücret ve 100 TL Sigorta Prim Desteği - Alomaliye.com