kamu işçi maaş

Like Tree6Beğeni

Konu: Sgk Borçları Yapılandırma Başladı

 1. #1
  Rietveld - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Rietveld isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  3.397

  Sgk Borçları Yapılandırma Başladı

  Merhaba arkadaşlar. Birçoğunuzun haberi vardır yapılandırma başladı.

  Şöyle bir konu var. İdari para cezalarının %50'si silinecek deniyor yapılandırmada. Ancan şöyle bir ayrıntı var. Bundan yararlanmak için cezanın 30 haziran 2016 öncesi bir dönem ile ilgili olması gerekiyor ve cezanın kesinleşme tarihi 18 ağustos 2016 öncesi olması gerekiyor. Mesela bize geçen sene temmuz ayı ile ilgili bir ceza geldi 24 ağustosta tebliğ edildi. 30 haziran 2016 öncesi bir dönem ile ilgili ceza ancak kesinleşme tarihi 18 ağustos öncesi olmadığı için yararlanamıyoruz %50 indirimden. Kesinleşme tarihi dediğide şu. Tebliğ tarihi atıyorum 20 ağustos 2016. Bu tarihten 15 gün sonrası yani 5 eylül 2016 cezanın kesinleşme tarihi oluyormuş. Böyle olursa yararlanamıyorsunuz. Size tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün sonrası 18 ağustos ve öncesi olması gerekiyor ki yararlanın %50 indirimden.

  İşverenlerin idari para cezaları ile gecikme zamlarının yanı sıra asıl borçların% 50’si de silinecektir. Örneğin; işverenin 150 lira idari para cezası varsa ve gecikme zammı da 50 lira ise ödemeyi anaparanın yüzde ellisi şeklinde yani 75 lira olarak ödeyecektir. Gecikme cezasının da, 75 liraya uygulanacak enflasyon oranı ile güncellenen tutarla birlikte ödemesi yeterli olacaktır.
  Borcun tahsilinde ise; tamamının peşin ödenmesi halinde anaparaya eklenen enflasyon farkının yarısı alınmayacaktır.


  Peşin ödemenin yanı sıra iki aylık taksitlendirme seçeneği de bulunmaktadır.


  6 taksit 12 ayda, 9 taksit 18 ayda, 12 taksit 24 ay vade ile taksitlendirilebilecektir.


  GENEL SAĞLIK SİGORTASI BORÇLARI DA YAPILANDIRMAYA DÂHİL OLACAK MI?


  Haziran 2016 yılı ve öncesi GSS borçları da, gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek borç asılları vade farkı uygulanmadan peşin veya 12 aylık taksitlerle ödenebilecektir. GSS borçlarını sildirmek isteyenler 2 Ocak 2017’e a kadar gelir testini yaptırmalıdırlar. Borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden yararlanmayanlar ilk taksitten sonra yararlanabileceklerdir.


  YAPILANDIRMAYA GİDEN İŞVERENİN KAZANIMLARI NELER OLACAK?


  Yapılandırma sonrasında borcu yoktur yazısı alan işveren icra takibi ve haciz işlemlerinden kurtularak teşviklerinden yararlanabilecektir. Daha önce yapılandırılan borçların kalan taksit tutarları için talep halinde yeniden yapılandırmaya gidilebilecektir.
  Kapanan işyerlerinde ise; 31 Aralık 2014 tarihine kadar ödenmeyen borçların 50 TL’yi aşmayan kısımları ile bu borçlara bağlı ceza tutarlarının100 TL aşmayan kısımları silinecektir.


  YAPILANDIRMA HAKKI HANGİ DURUMLARDA KAYBOLACAK?


  SGK da borç teşkil edilmesi
  Yapılandırma taksitlerinin ilk ikisinin belirlenen sürelerde ödenmemesi
  Bir takvim yılı içerisinde ikiden fazla cari ay prim borçlarının ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumlarında yapılandırma hakkı kaybolacaktır.


  2016/18 SAYILI SGK GENELGESİ


  6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında SGK tarafından 22/8/2016 tarihinde yayımlanan “6736 Sayılı Kanun Uyarınca Kurumumuz Alacaklarının Yapılandırılması Hakkında 2016-18 Sayılı Genelge” için linke tıklayınız.


  6736 Sayılı Kanun Uyarınca Kurumumuz Alacaklarının Yapılandırılması Hakkında 2016-18 Sayılı Genelge


  Yapılandırmadan yararlanmak isteyenler 1 Ekim 2016 tarihine kadar yapılandırma talebi için başvuruda bulunabileceklerdir. İlk ödeme ise 2 Ocak 2017 tarihinde başlayacaktır.

  __Emrah GEDIK__ RSA

 2. #2
  merkür2 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  merkür2 isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Temmuz.2012
  Mesajlar
  5.174
  Şu tebliğ tarihi olayı saçma! Neden sgk memurunun geç tebliğ etmesinin cezasını işv. çekiyor?
  Zinaya yaklaşmayın! O; hayasızlık, çirkin, aşağı bir iş, kötü bir yoldur. [İsra 32]

 3. #3
  Üyelik tarihi
  Aralık.2014
  Mesajlar
  11
  sgk da borç taksitlendirmesi yapıldıktn sonra ortak aracına Konan haciz kalkar mı acaba ?

 4. #4
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.409
  Hiç başvuran oldu mu nasıl başvuruluyor ? Giderek mi internetten mi?

 5. #5
  Rietveld - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Rietveld isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  3.397
  İnternet üzerinden başvuru açılmadı hala. Kuruma gidererek başvuru formu doldurup müracaat edebilirsiniz.
  __Emrah GEDIK__ RSA

 6. #6
  demiral - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  demiral isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Ekim.2010
  Mesajlar
  2.245
  Alıntı mustafa8512 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  sgk da borç taksitlendirmesi yapıldıktn sonra ortak aracına Konan haciz kalkar mı acaba ?
  Sayın mustafa8512,

  SGK 2016/18 sayılı genelgesinde,

  10.Madde'nin 11. fıkrası
  Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılanödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göreödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi halinde6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanunkapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkiletmez.

  14.Madde (b)
  b) Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması ve satışların durdurulması

  6736 Kanun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı olarak talep edilmesi kaydıyla daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.

  Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;-Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından,-Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla,kaldırılacaktır.
  Bu durumdaki hacizlerin kaldırılabilmesi için Kurum haczinin devam edeceği taşınır ve taşınmaz malın satış kabiliyetinin bulunması ve Kurum alacağının tahsilini güçleştirecek ipotek, haciz vb. gibi takyidatların bulunmamasına dikkat edilecektir. Ünitelerimiz Kurum haczinin devam edeceği taşınır/taşınmaz malları belirlemeye yetkilidir.Daha önce borçlunun malları üzerine haciz uygulanmış ise hacizli mallar teminat yerine geçeceğinden borçlunun teminat değişikliğini talep etmesi halinde değişiklik tarihine kadar aksatılan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması şartıyla haczin kaldırılması istenilen taşınır ve/veya taşınmazın niteliğinde ve değerinde veya paraya çevrilmesi daha kolay başka bir teminat ile değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Buna göre;-Yapılandırma öncesi haczedilen malların değeri borç tutarından fazla ise yeni verilecekteminatın değeri en az borç aslı ile yapılandırmanın bozulması halinde hesaplanacak gecikmecezası ve gecikme zammı toplamı kadar,-Yapılandırma öncesi haczedilen malın değeri borç tutarından düşük ise yeni verilecekteminatın değeri en az daha önce haczedilmiş olan malın değeri kadar, ancak teminatdeğişikliği yapıldığı tarihte yapılan ödemeler sonucu kalan borç miktarı (asıl, gecikme cezası,gecikme zammı toplamı) daha önce haczedilmiş malın değerinin altına düşmesi halinde iseverilecek teminatın değeri kalan borç toplamı (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı toplamı)kadar, olması gerekmektedir.Ayrıca, yapılandırılan alacaklara ilişkin taksit ödemelerinin devamı sırasında, taşınır vetaşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin ödemeler nispetinde kaldırılmasının talep edilmesihalinde kalan borç miktarı tespit edilirken kalan alacak aslı ile 5510 sayılı Kanunun 89 uncumaddesine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının toplamı dikkate alınarakaksatılan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricindebaşkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil vetaksitlendirilmiş olması gerekmektedir.
  Borçlunun teminat değişikliği ile ödemeler nispetinde hacizlerin kaldırılmasına ilişkintalepler alacaklı ünitece değerlendirilecektir.Yapılandırma talebinde bulunan borçluların, bu borçları için takip haciz ve satışişlemleri durdurulacaktır.Yapılandırma talebine istinaden haciz ve satış işlemleri durdurulduğundan;Yapılandırma öncesi trafik tescil kayıtları üzerine yakalama şerhi konulmuş olan ancakhenüz trafikten men edilmemiş araçlar üzerindeki Kurum haczinin baki kalması kaydıyla,

  yakalama şerhlerinin kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulması,-Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparkta çekilmiş araçlarüzerindeki yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş veyediemin ücretinin ödenmiş olmasıgerekmektedir.Öte yandan, yapılandırma talebinde bulunmayanların borçları ile yapılandırmatalebinde bulunanların yapılandırma kapsamı dışındaki borçları hakkında 6183 sayılı Kanunhükümlerine göre icra takip işlemlerine devam edilecektir.
  Tarafımca yazılan mesajlar şahsi görüşlerim olup, her hangi bir hukuki sorumluluğum yoktur.

 7. #7
  Üyelik tarihi
  Ağustos.2012
  Mesajlar
  1.409
  Yapılandırmaya girersek % 5 lik işveren indirimi ve diğer teşviklerden faydalanmaya başlayabilir miyiz ?
  www.systemscpa.com/ Accounting Turkey-İstanbul

 8. #8
  Rietveld - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Rietveld isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  3.397
  Alıntı Day-Dream Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Yapılandırmaya girersek % 5 lik işveren indirimi ve diğer teşviklerden faydalanmaya başlayabilir miyiz ?
  Evet borcu yapılandırdıktan sonra teşviklerden yararlanmaya başlıyorsunuz. Her ay çıkacak olan sgk primini ve yapılandırma taksitlerini zamanında ödemeyi unutmayın.
  Day-Dream ve enus11 bunu beğendi.
  __Emrah GEDIK__ RSA

 9. #9
  Üyelik tarihi
  Mart.2014
  Mesajlar
  1.072
  Alıntı Rietveld Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Evet borcu yapılandırdıktan sonra teşviklerden yararlanmaya başlıyorsunuz. Her ay çıkacak olan sgk primini ve yapılandırma taksitlerini zamanında ödemeyi unutmayın.
  Sn.Rietveld malumunuz üzere Ağustos-2016 bildirgelerini tanzim edicem. Dolayısı ile müşterimin borcu bulunmakta ve teşvikten faydalanamamaktadır. Bu durumda 23 kadar vereceğim Ağustos-2016 bildirgesini vermeden yapılandırmaya başvuru yapıp sonrasında teşvikli e bildirge verebiliriz doğrumu anlamaktayım.?
  Kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe
  insan yeni okyanuslar keşfedemez.

 10. #10
  Rietveld - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Rietveld isimli Üye şimdilik offline konumundadır Forum Müdavimi
  Üyelik tarihi
  Eylül.2010
  Mesajlar
  3.397
  Alıntı URUM79 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Sn.Rietveld malumunuz üzere Ağustos-2016 bildirgelerini tanzim edicem. Dolayısı ile müşterimin borcu bulunmakta ve teşvikten faydalanamamaktadır. Bu durumda 23 kadar vereceğim Ağustos-2016 bildirgesini vermeden yapılandırmaya başvuru yapıp sonrasında teşvikli e bildirge verebiliriz doğrumu anlamaktayım.?
  Evet dediğiniz gibi eğer 23'ünden önce yapılandırma için başvurursanız ve yapılandırmanız onaylanırsa teşvikten yararlanmaya başlayabilirsiniz ağustos ayında. Başvuru değil başvurunun onaylanması gerekiyor teşvik için.
  URUM79 bunu beğendi.
  __Emrah GEDIK__ RSA

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Yeni Yapılandırma Yasası Başladı mı ?
  Konu Sahibi SerhanSerhan Forum Diğer Vergi Kanunları
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 23.Mayıs.2017, 16:15
 2. Prim Borçları Yapılandırması Başladı (SGDP)
  Konu Sahibi demiral Forum SGK Mevzuatı
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 18.Şubat.2013, 11:06
 3. Sigorta 6 ay geç başladı neyapmalıyım
  Konu Sahibi f_tayfur Forum İş Kanunu Mevzuatı
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 06.Temmuz.2010, 10:40
 4. TURMOB çalışmaya başladı...
  Konu Sahibi muhasebe-ci Forum SMMM Mevzuatı ve Sorunları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Kasım.2008, 14:16
 5. SSK denetimlere başladı dikkat
  Konu Sahibi dewdew Forum SSK Mevzuatı (Arşiv)
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12.Eylül.2008, 12:34

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36