Sgk işyeri kapanış larını elden dilekçe ile 15 gün içinde bildirmeme cezası başlamışmıdır? Cezası ne kadardır? Saygılar