e bildirge ekranında borç kısmında hem onayladığımız prim bildirge tutarı hemde ertelenmiş tutar gözüküyor bu ikisini toplamıda borç gözüküyor nasıl olacak bir biz ertelenmiş tutarı ve bildirge borcu nu nasıl ödüyeceğiz ikiside borç gözüküyor

ÖRNEK P
RİM BİLDİRGESİ : 691,88
ERTELENMİŞ TUTARDA : 393, 30

TOPLAM : 1 085, 18

ertelemeseydik daha az borç gözükecekti