bayram öncesi haftalık çalışma süreniz olan 45 saati doldurdu ve bayramda çalışmışsanız 1 (bayramda çalışmadan alınacak ücret)+ 1,5*çalışılan saat (bayramda yapılan fazla mesai)